Stockholm den 17 oktober, 2016. Addnode Groups dotterbolag, TechniaTranscat, har
tecknat ett nytt avtal avseende ett PLM-system med den världsledande
tågtillverkaren Stadler. Leveransen omfattar implementation, fler än 2 000
användarlicenser samt TechniaTranscats egna mjukvaror och tjänster.
Stadler med cirka 7 000 medarbetare har byggt tåg i 75 år och har sitt
huvudkontor i Schweiz. PLM-leveransen baseras på plattformen 3DEXPERIENCE från
Dassault Systèmes samt TechniaTranscats egna mjukvaror. Uppdraget är att bygga
ett lättanvänt system för att optimera produktutvecklingen och effektivisera
stora process- och informationsflöden. När lösningen är implementerad fullt ut
kommer den att användas globalt av fler än 2 000 medarbetare hos Stadler.

-        Vårt förvärv av tyska Transcat 2015 var ett steg i att ta en europeisk
position för att kunna betjäna globala företag. Att en av världens ledande
tågtillverkare med högt ställda krav nu väljer oss som strategisk leverantör
visar att vår förvärvsstrategi är rätt, säger Staffan Hanstorp, VD och
koncernchef på Addnode Group.

-        Vår kunskap inom digital produktinformation och våra ledande produkter
skapar en unik plattform för att skapa mervärde för globala organisationer. Vi
blir mycket konkurrenskraftiga på en internationell arena, säger Jonas Gejer, VD
på TechniaTranscat och affärsområdeschef för Addnode Group PLM.
För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 733 77 24 30, e-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com

Jonas Gejer, affärsområdeschef Addnode Group Product Lifecycle Management

Tel: +46 (0) 8 599 294 14, e-post: jonas.gejer@addnodegroup.com
Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som
tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan
ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och
tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande
leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk
offentlig sektor. Över 600 000 ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon
av våra systemlösningar.

Vi är 1 200 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien,
Slovakien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. 2015 uppgick
nettoomsättningen till 1 900 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.