Investors House Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1-9/2016

Helsinki, FINLAND


 

    
    
    

Investors House Oyj                                                          Osavuosikatsaus 1-9/2016

 

Pörssitiedote 3.11.2016 klo 9.30                         

 

INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1-9/2016  

 

Investors House on kiinteistösijoitusyhtiö, joka tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden suoraan sijoittamiseen ilman välikäsiä. Investors Housen kolmannen neljänneksen tulos oli ennakoitu ja se perustui operatiivisen toiminnan kannattavuuteen.

 

Yhteenveto 7-9/2016 (vertailukausi 7-9/2015)

Investors House konsernin liikevaihto kasvoi 763 t€:oon (333 t€) ja nettotuotto kasvoi 512 t€:oon (229 t€). Katsauskauden tulos 235 t€ jäi vertailukaudesta (1.310 t€), jolloin toteutettiin suunnattu osakeanti, joka kasvatti tulosta arvonmuutosten myötä. Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani 263 t€:oon (227 t€). Yhtiön keskeiset kehityshankkeet etenivät suunnitellusti.

 

Yhteenveto 1-9 / 2016 (vertailukausi 1-9/2015)

Investors House konsernin liikevaihto kasvoi 2.192 t€:oon (805 t€) ja nettotuotto kasvoi 1.470 t€:oon (577 t€). Katsauskauden tulos oli 1.979 t€ ja jäi vertailukauden tuloksesta (3.163 t€) edellä kerrotun 9/2015 toteutetun suunnatun osakeannin myötä tulleiden arvonmuutosten johdosta. Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani 735 t€:oon (506 t€) ja osakekohtainen nettovarallisuus (EPRA) nousi 6,41 €:oon / osake (5,86 €/osake).

 

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Kolmas kvartaali oli pelkistetyn yllätyksetön ja ennakoitu: kassavirtapohjainen operatiivinen tulos parani, vuokrausaste säilyi hyvänä ja osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi.  Kannattava operatiivinen toiminta ja vahva omavaraisuus parantavat yhtiön suhdannekestävyyttä.  Huomionarvoista kolmannella kvartaalilla oli myös se, että kehityshankkeemme ml asuntojen hankekehitys ja joukkorahoitus etenivät suunnitellusti.

Matala korkotaso ja useiden omaisuuslajien epävarmuus ovat ohjanneet kiinteistösektorille paljon uutta sijoitusvolyymiä. Pidimme päättäväisesti kiinni investointien kannattavuustavoitteista, minkä johdosta kolmannella kvartaalilla ei tehty uusia sijoituksia. Olemme valmiit lisäämään investointejamme, kun niitä koskevat kannattavuustavoitteet täyttyvät.

Taloudessa on toteutuneen heikon kasvukehityksen rinnalla nähtävissä useita valonmerkkejä, jotka vahvistavat toiminnan edellytyksiä. Vuokra-asumisen kysyntä on kehittynyt hyvin, mikä osaltaan on johtanut siihen, että asuntorakentaminen on kasvanut. Telakkateollisuus on saanut merkittäviä tilauksia, joiden vaikutus heijastuu alihankintaverkostoissa aikaa myöden. Paperiteollisuuden investointeja on valmistumassa ja suunnitteilla. Sote-uudistus keskittää aktiviteettia maakunnallisiin keskuksiin mikä vahvistaa myös näiden asuntomarkkinoita. Kilpailukykysopimus voi olla merkittävä virstanpylväs, mikäli sen tulokset saadaan käytäntöön ja mikäli jatkossa voidaan jatkaa nyt avatulla polulla.  On selvää että kustannuspohjaista kilpailukykyä on jatkossakin vahvistettava. Tätä taustaa vastaan on huolestuttavaa seurata keskustelua, jossa kilpailukykysopimuksen mahdollisia tulevia hyötyjä ollaan jo jakamassa julkista taloutta koskevassa keskustelussa.”    

 

Ohjeistus

Yllätyksettömän kolmannen kvartaalin jälkeen pidämme ennallaan ohjeistuksen, jonka mukaan operatiivinen tulos (EPRA) paranee edellisvuodesta.

 

Yhteenvetotaulukko

                                             7-9/16                 7-9/15                 1-9/16            1-9/15                

Liikevaihto                                763                     333                   2.192              805                     

Nettotuotto                               512                     229                   1.470               577

Tilikauden tulos                        235                   1.310                  1.979            3.187                  

Omavaraisuusaste                   52,1                    60,6                    52,1              60,6

Operatiivinen tulos (EPRA)     263                      227                     735               506                     

NAV/Osake (EPRA)               6,41                     5,86                    6,41               5,86

 

Helsinki 3.11.2016

Investors House Oyj

 

Lisätiedot:         Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu               Nasdaq Helsinki

                         Keskeiset tiedotusvälineet

                         www.investorshouse.fi            

Liite                  Osavuosikatsaus 1-9/2016

 


Attachments

Q3 Investors House 03 11 2016.pdf