Source: EAB Group Plc

TAE - Energiatehokkuuden uusi suunta

Elite Varainhoito Oyj Lehdistötiedote 13.12.2016

TAE - Energiatehokkuuden uusi suunta

Uuden sukupolven kiinteistöjen energiatehokkuuspalvelu 

 
Thermo Power Finland Oy, Assemblin Oy ja Elite Varainhoito Oyj tarjoavat ensimmäisinä yrityksinä Suomessa energiatehokkuushankkeita palveluna. TAE on kokonaisvaltainen energiatehokkuushanke ilman investointeja. Asiakkaat kumppaneina tavoitteena on vähentää seuraavan viiden vuoden aikana Suomen hiilidioksidipäästöjä yli 500 miljoonaa kiloa. Tämä vastaa Rauman kokoisen kaupungin kaikkien asukkaiden (n. 41 000 hlöä) vuotuista hiilijalanjälkeä. TAE-palvelu sisältää myös asetettujen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi sopimusajan mittaisen seurannan sekä järjestelmien huollon ja ylläpidon.  
 
Thermo Power vastaa TAE-palvelumallissa projektikohteen lämmöntuottojärjestelmään ja sen ohjaukseen liittyvästä suunnittelusta ja toteuttamisesta. Assemblinin osuus TAE-palvelusta kattaa vastuun kiinteistön taloteknisten järjestelmien energiatehokkuuden parantamisesta. TAE-palvelukumppanit varmistavat järjestelmien toimivuuden etähallinnan avulla. Elite Varainhoidon osuutena palvelumallissa on mahdollistaa TAE-hankkeiden rahoitus uuden Älyenergia-ympäristörahastonsa avulla.
 
TAE-palvelu:
  1. Ylivoimainen osaaminen: yritystemme ydinosaamista yhdistämällä on luotu ainutlaatuinen palvelumalli energiatehokkuushankkeille.
  2. Hankkeiden kokonaisvaltaisuus: Energiatehokkuuden kehittämisen lisäksi hankkeissa huomioidaan aina myös sisäympäristön laatu, käyttäjätyytyväisyys sekä kiinteistön arvon kehittäminen ja olemassa oleva korjausvelka. 
  3. Palvelurahoitus: Rahasto omistaa kaikki investointiin liittyvät laitteet sekä vastaa niiden asennuksesta, käyttöönotosta, ylläpidosta ja huollosta sopimuskauden ajan. Tämä mahdollistaa asiakkaille ennakoitavat kulut ja välittömät kustannussäästöt ilman alkuinvestointeja.
  4. Seurantavastuu: Hankkeet sisältävät aina koko sopimuskauden kattavan seurantavastuun, jolla varmistetaan että energiatehokkuustavoitteet saavutetaan suunnitellusti. 

Lisätietoja:
 
Daniel Pasternack, toimitusjohtaja 
Elite Varainhoito Oyj
puh. 050 569 3416, daniel.pasternack@elitevarainhoito.fi
www.elitevarainhoito.fi
 
Jukka Rinta-Koski, toimitusjohtaja
Thermo Power Finland Oy
puh.  0400 477 224, jukka.rinta-koski@thermopower.fi
www.thermopower.fi
 
Isto Hietanen, Executive Vice President, Business Director
Assemblin Oy, Energy Efficiency & Life Cycle Services
puh. 050 469 5495, isto.hietanen@assemblin.fi
www.assemblin.fi
 
 
Elite on kannattava ja kasvava sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia varainhoitopalveluita sekä kuluttaja-asiakkaille että ammattisijoittajille. Elite on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 13 eri paikkakunnalla. Ensimmäinen nykyiseen Elite-konserniin kuuluva yhtiö on perustettu vuonna 2000. Elite-konsernin palveluksessa on noin 80 sijoitusalan ammattilaista ja konsernin palveluita tarjoaa yli 30 sidonnaisasiamiestä. Yritys hoitaa asiakkaidensa puolesta yhteensä noin 1,7 miljardin euron varallisuutta. Tutustu Eliten palveluihin osoitteessa: www.elitevarainhoito.fi.