INVESTORS HOUSE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016 – OSAKEKOHTAINEN NETTOVARALLISUUS JA TULOS KASVOIVAT


 

Investors House Oyj                                                   Tilinpäätöstiedote 2016

Julkaistavissa 13.2.2017 klo 9.30                                                         

 

INVESTORS HOUSE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016 – OSAKEKOHTAINEN NETTOVARALLISUUS JA TULOS KASVOIVAT

Investors House on kiinteistösijoitusyhtiö, joka tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden suoraan sijoittamiseen ilman välikäsiä. Vuonna 2016 Investors Housen liikevaihto kasvoi, tulos parani ja osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi ollen 6,99 €/osake. Myös operatiivinen tulos (EPRA) parani edellisvuodesta. Hallituksen osinkoehdotus 20.4.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle on 0,19 €/osake, mikä on 12 % edellisvuotta enemmän.

 

YHTEENVETO VUOSINELJÄNNEKSELTÄ 10-12/2016 (VERTAILUKAUSI 10-12/2015)

Investors House konsernin liikevaihto kasvoi 942 t€:oon (633 t€). Nettotuotto kasvoi 522 t€:oon (402 t€). Katsauskauden tulos 1.788 t€ ylitti selvästi vertailukauden (298 t€) mikä aiheutui Q4/2016 aikana toteutetuista kasvuinvestoinneista, jotka arvonmuutosten myötä paransivat tulosta. Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani 271 t€:oon (210 t€).  Osakekohtainen nettovarallisuus (EPRA) kasvoi ollen 6,99 €/osake (5,94 €/osake).

 

YHTEENVETO TILIKAUDELTA 2016 (VERTAILUKAUSI 2015)

Investors House konsernin liikevaihto kasvoi 3.134 t€:oon (1.438 t€). Nettotuotto kasvoi 1.992 t€:oon (979 t€). Katsauskauden tulos oli 3.767 t€ mikä ylittää vertailukauden tuloksen (3.485 t€). Vertailukaudella tulokseen vaikutti 9/2015 tehty merkittävä suunnattu anti ja 2016 tilikaudella vastaavasti viimeiselle kvartaalille ajoittuneet investoinnit. Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani 1.006 t€:oon (716 t€) ja osakekohtainen nettovarallisuus (EPRA) nousi 6,99 €:oon / osake (5,94 €/osake).

 

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:                   

 

’’Tilikausi 2016 oli pitkälle odotusten mukainen. Pidimme päättäväisesti kiinni investointien kannattavuuskriteereistä tilanteessa, jossa erityisesti asuntosektorille hakeutui paljon uutta pääomaa. Yhtiön liiketoiminta laajeni ja ansaintapohja monipuolistui. Tulos parani ja osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi. Nopeasta kasvusta huolimatta pystyimme säilyttämään korkean omavaraisuusasteen. Kannattava operatiivinen toiminta ja vahva omavaraisuus parantavat yhtiön suhdannekestävyyttä. Hallituksen osinkoesitys vastaa vahvistettua osingonjakopolitiikkaa’’.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Lähiajan riskit ja epävarmuudet liittyvät Suomen talouden kehittymiseen sekä finanssijärjestelmän rahoitusmahdollisuuksiin.

Suomen taloudessa on elpymisen merkkejä, mutta kasvunäkymä on edelleen rajallinen.

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa.

 

OHJEISTUS

Investors House antaa ohjeistuksen koskien operatiivista tulosta (EPRA). Yhtiö arvioi, että edellytykset operatiivisen tuloksen (EPRA) parantamiselle vuonna 2017 ovat kohtuulliset.

 

OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallitus esittää 20.4.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuoden 2016 tuloksen perusteella maksetaan osinkona 0,19 €/osake (vertailukaudella 0,17 €/osake). Esitys perustuu vahvistettuun osinkopolitiikkaan, jonka mukaan yhtiö jakaa 50-90 % operatiivisesta tuloksesta (EPRA) osinkona. Nyt jaettavaksi esitettävä osinko on 63 % operatiivisesta tuloksesta (EPRA) ja sellaisena edustaa hyvin osinkopolitiikan tarkoittamaa linjausta.  Jaettavaksi esitettävä osakekohtainen osinko nousee 12 % edellisvuoteen verrattuna.

 

YHTEENVETOTAULUKKO

 

  10-12/16 10-12/15 1-12/16 1-12/15
Liikevaihto, t€ 942 633 3.134 1.438
Nettotuotto, t€                           522 402 1.992 979
Tilikauden tulos, t€ 1.788 298 3.767 3.485
Omavaraisuusaste, % 49,8 61,1 49,8 61,1
Operatiivinen tulos (EPRA), t€                            271 210 1.006 716
NAV/Osake (EPRA), € 6,99 5,94 6,99 5,94

 

  

Helsinki 13.2.2017

Investors House Oyj

 

Lisätiedot:           Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu                 Nasdaq Helsinki

                           www.investorshouse.fi

                           Keskeiset tiedotusvälineet

Liite                    Tilinpäätöstiedote 2016


Attachments

Tilinpäätöstiedote 2016.pdf