Xbrane publicerar bokslutskommuniké för 2016


Pressmeddelande
2017-02-27

Xbrane Biopharma ABs bokslutskommuniké för 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com

Oktober till december

 • Nettoomsättning 532 503 (83 736) SEK
 • Omsättningstillväxt 536 %
 • Totala intäkter 2 582 607 (599 747) SEK
 • Resultat före skatt -10 099 892 (-5 331 005) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 262 437 (-8 980 850) SEK
 • Resultat per aktie -2,12 (-2,39) SEK

Januari till december

 • Nettoomsättning 2 490 117 (392 859) SEK
 • Omsättningstillväxt 534 %
 • Totala intäkter 4 689 201 (943 326) SEK
 • Resultat före skatt -33 288 662 (-11 844 786) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -39 481 391 (-12 386 674) SEK
 • Resultat per aktie -7,00 (-5,18) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • AIFA inspekterade produktionsanläggningen för Spherotide med positivt resultat.
 • Xbrane erhöll vetenskaplig rådgivning angående den regulatoriska och kliniska strategin för Spherotide från tyska läkemedelsverket, BfArM.
 • Xbrane skrev ett icke-bindande term-sheet med ett kinesiskt läkemedelsföretag angående ut-licensiering av Spherotide i Kina.
 • Xbrane ut-licensierade rättigheterna till försäljning och marknadsföring av Spherotide till BioAvenir i Israel.
 • Xbrane utsåg Anders P. Wiklund som strategisk rådgivare.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

 • Xbrane erhöll GMP godkännande av Spherotide produktionsanläggningen i Italien från AIFA (italienska läkemedelsverket)
 • Xbrane rapporterade positiva biosimilaritets data på Xlucane

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 8:00.


Attachments

Pressmeddelande - 2016 bokslutskommunike Xbrane Bokslutskommunike 2016