LIDDS: NanoZolid®-teknologin kan integrera immunaktiva substanser - LIDDS ingår forskningsavtal med Uppsala Universitet för preklinisk utveckling av läkemedel för immunbehandling av cancer

Helsingborg, SWEDEN


LIDDS har inlett forskning för att integrera antikroppsbaserade immunterapier med NanoZolid-teknologin. Resultaten är så lovande att ett formellt samarbete nu etableras med avdelningen för Immunologi, Genetik och Patologi (IGP) på Uppsala Universitet.

LIDDS utvidgar samarbetet med Uppsala Universitet, avdelningen för Immunologi, Genetik och Patologi (IGP) till området immunterapi med målsättning att utveckla cancerläkemedel med NanoZolid-teknologin. Samarbetet med Docent Sara Mangsbo på IGP har gett lovande resultat som visar att stora immunmodulerande molekyler kan formuleras med NanoZolid och därmed ge möjlighet att administrera antikroppar i tumörer, för att där aktivera kroppens immunförsvar. Samarbetet syftar till att utveckla nya cancerläkemedel baserade på NanoZolid-plattformen.

- Det är oerhört glädjande att vi fått så lovande resultat med NanoZolid och antikroppar. Det visar på teknologins breda möjligheter att integrera olika typer och storlekar av molekyler. Immunonkologi är ett hett forskningsområde och LIDDS vill i tidig fas kunna erbjuda licenser för NanoZolid-teknologin till läkemedelsföretag. Målsättningen är att utveckla en lokal behandling med immunmodulerande ämnen som effektivt behandlar tumören med mindre systemiska biverkningar. Vi ser fram emot fortsatt spännande samarbete med IGP och med andra cancerforskare, säger VD Monica Wallter.
             
Immunonkologi är ett mycket intressant utvecklingsområde för effektiv cancerbehandling som baseras på principen att aktivera kroppens eget immunförsvar att angripa cancerceller. Många av de större läkemedelsföretagen har inlett prekliniska eller kliniska tester för immunmodulerande läkemedelskandidater och flera produkter har redan fått marknadstillstånd. Vid systemisk immunterapi påverkas hela kroppen och allvarliga biverkningar är vanliga.

NanoZolid-teknologin har fördelar då den kan ge starkare läkemedelseffekt samt en kontrollerad frisättning av läkemedel direkt i tumörområdet med minskad systemisk påverkan och biverkningsprofil. Med NanoZolid-teknologin behöver patienten inte utsättas för frekventa injektioner, vilket är fallet idag.

LIDDS vill utveckla en effektiv lokalbehandling men med begränsade biverkningar och bättre livskvalitet för de drabbade patienterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com                      

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 08.35 CET. 

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid® som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid® ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom NanoZolid® kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger. För mer information, besök www.lidds.se. Redeye AB är LIDDS certified adviser.


Attachments

Nyheten i PDF