Publicering av PledPharmas årsredovisning för 2016

Stockholm, SWEDEN


Stockholm, 2017-03-28 11:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
PledPharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pledpharma.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@pledpharma.se eller per telefon 08 - 679 72 10

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu grunden för fortsatt utveckling in i fas III. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

 

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD tfn 073 713 09 79

Michaela Gertz, finansdirektör tfn 070 926 17 75

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2017