CellaVision publicerar årsredovisningen för 2016

Lund, SWEDEN


CellaVision AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cellavision.se samt kan läsas via länken nedan.

Bolaget har fattat beslut om att endast trycka 2016 års årsredovisning i en mindre upplaga i enlighet med bolagets miljöpolicy. För att begära en tryckt version vänligen kontakta CellaVision via bolagets hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Zlatko Rihter, VD och koncernchef, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 733- 62 11 06 | Epost: zlatko.rihter@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Kina, Sverige, Japan, Dubai, Sydkorea, Frankrike och Australien. 2016 var omsättningen 265 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se


Attachments

CellaVision AB Årsredovisning 2016