Handeln i aktierna i Matra Petroleum AB (publ) ("Matra Petroleum" eller "Bolaget") inleds idag på Nasdaq First North.

  • Bolaget har 39 675 217 utestående aktier som innehas av omkring 5 300[1] aktieägare.
  • Handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North inleds idag den 20 april 2017, med tickerkod MATRA och ISIN-kod SE0009696040.

"En börsnotering i Stockholm är ett spännande nästa steg för Matra, som förväntas gynnas av en bredare aktieägarbas, ökad kännedom om bolaget och tillgång till kapitalmarknaden. Jag ser fram emot att bidra till bolagets fortsatta utveckling som noterat bolag," säger Maxim Barskiy, koncernchef, Matra Petroleum AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Eric Forss, Styrelseordförande Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995
E-post eforss@matrapetroleum.se

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 07:30 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA, där bolaget äger och driver 136 olje- och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum USA Inc. ("Matra USA"). Matra USA bildades 2013 samtidigt som bolaget gick in på den amerikanska marknaden genom ett antal förvärv. Sedan dess producerar och säljer Matra USA olja och gas i Panhandle-regionen. Verksamheten har vuxit snabbt och bolagets verksamhetsareal uppgår för närvarande till 38 800 acres netto. De bevisade reserverna uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent och den dagliga produktionen till omkring 900 fat oljeekvivalent. Intäkterna från olje- och gasverksamheten uppgick 2016 till MUSD 5,7 (MUSD 5,5) och under fjärde kvartalet 2016 till MUSD 2,0 (MUSD 1,1). Bolagets aktier har godkänts för notering på Nasdaq First North med tickerkod MATRA och ISIN-kod SE0009696040. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, se www.matrapetroleum.com.[1] Omkring 19% av utestående aktier hålls i form av Crest Depositary Interests (ett brittiskt värdepapper som representerar aktier i Bolaget).