Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote, julkaistavissa 20.4.2017 klo 14.30

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2016 osinkoa 0,19 euroa osakkeelta eli yhteensä 629.045,16 euroa. Osingonmaksu täsmäytyspäivä on 24.4.2017. Osinko maksetaan 2.5.2017 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 9.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiota 6.000 euroa, minkä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan matkakulut. Enintään puolet palkkiosta voidaan maksaa rahan sijaan yhtiön osakkeina yhtiön osakkeen kulloisenkin osakekurssin mukaisella arvostuksella. Kukin hallituksen jäsen voi valita, haluaako palkkionsa maksettavan kokonaisuudessaan rahana vai osittain osakkeilla. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen nojalla.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärven, Mikael Grönroosin, Esa Haaviston, Tapani Rautiaisen ja Timo Valjakan.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Nexia Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 2.5.2017 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi

 

Helsingissä 20.4.2017

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

 

Jakelu:               Nasdaq Helsinki

                             Keskeiset tiedotusvälineet

                             www.investorshouse.fi