CellaVision presenterar första kvartalet för 2017 den 4 maj kl 11:00

Lund, SWEDEN


Informationen lämnades för offentliggörande 2017-04-26 kl 08.20
 

Den 4 maj 2017 klockan 08:20 publicerar CellaVision AB (publ) sin delårsrapport för första kvartalet 2017. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där VD och koncernchef, Zlatko Rihter, presenterar och kommenterar rapporten.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på: https://tv.streamfabriken.com/cellavision-q1-2017

 

Telefonnummer till konferensen:

SE: +46 8 566 42 662

UK: +44 2 030 089 806

US: +1 8 558 315 944

 

Ingen föranmälan krävs. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på fastställd tid.

 

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Kina, Sverige, Japan, Dubai, Sydkorea, Frankrike och Australien. 2016 var omsättningen 265 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se


Attachments

Pdf