Xbrane Biopharma publicerar årsredovisning för 2016


Pressmeddelande 2017-04-28

Xbrane Biopharma ABs årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.xbrane.com. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Xbrane Biopharma på adressen:

Xbrane Biopharma AB
Banvaktsvägen 22
17148 Solna

Sverige


Eller via e-post: ir@xbrane.com

Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och generiska långtidsverkande injicerbara läkemedel. Målet är att tillgängliggöra svårtillverkade läkemedel till världens befolkning baserat på unika teknologiplattformar som möjliggör kostnadseffektiv produktion. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform med upp till 8x högre produktivitet jämfört med standardsystem i E.coli och världsledande kompetens inom utveckling och produktion av mikrosfärsbaserde läkemedel som har en långtidsverkande effekt i kroppen. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 8:00.