Clean Motion tecknar avtal med NEVS

Lerum, SWEDEN


Clean Motion AB och National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) har idag tecknat avtal om hyra av produktionsfacilitet i Trollhättan. Dessutom undersöker parterna samarbete inom områdena batteriteknik, telematik, PLM och kompositteknik.

Clean Motion AB har behov av större produktionsfaciliteter för framtiden och har funnit en bra produktionsmiljö på NEVS område i Trollhättan. Tillträde till lokalerna sker den 1/6 och Clean Motion räknar med att helt ha flyttat den befintliga produktionen, som för närvarande också sker i Trollhättan, senast den 1/8.
-"Vi är mycket glada för att ha funnit denna lösning för vår produktion då den ger stor flexibilitet för framtida expansion och den lokal vi nu får förfogande över är mycket väl förberedd för Zbee produktion vilket ger oss minimala kostnader i samband med flytten.", säger Jörgen Johansson, produktionschef Clean Motion.

Avtalet som undertecknats idag är ett rent hyresavtal, men parallellt med detta sker också flera diskussioner om tekniksamarbeten samt möjlighet till personalutbyte då endera av företagen får produktionstoppar.
-"Våra och NEVS fordon är ju kompletterande lösningar utan konkurrensförhållande och även om det är dramatisk skillnad i storlek så finns det många gemensamma nämnare eftersom båda företagen jobbar med 100% elektriska fordon.", säger Göran Folkesson, VD Clean Motion.

Eftersom NEVS och Clean Motions fordon har stora skillnader avseende storlek och vikt skiljer sig företagens krav väsentligt inom många områden.  Företagen ser ändå en stark industriell logik för ett djupare samarbete.
-"Egenskapsmässigt söker vi ett batteri som är mindre än 10% av det som NEVS nu utvecklar, men vi ser ändå gemensamma frågeställningar inom t.ex. Battery Management. Det kan också vara intressant med ett inköpssamarbete avseende framtida battericeller", säger Jesper Martaeng, CTO Clean Motion.

Företagen har också en samsyn i att elfordon i framtiden kommer att behöva lägre vikt för att maximera räckvidden. Modern kompositteknik kan därför bli avgörande för att lyckas. Clean Motion använder sig redan av en självbärande kompositkaross. NEVS, som avser bygga större fabriker med högre volymer, ser att det återstår många utmaningar för att nå kommersiellt genomslag med kompositteknik.
-"Kompositteknik i hög volym är fortfarande inte en mogen teknik. Vi ser stora möjligheter till kostnads- och tidsbesparingar i att använda en betydligt enklare produkt (Zbee) för att utveckla och verifiera både material och produktionsteknik, säger Stig Nodin, VP Engineering & Product Development, NEVS

Även inom området Product Lifecycle Management (PLM) utreds möjligheterna till samarbete. Både NEVS och Clean Motion är nystartade verksamheter med stora möjligheter att maximalt nyttja moderna systemlösningar utan den ryggsäck av gamla IT-system som väletablerade industriföretag har.

För båda företagen är också uppkopplade fordon strategiskt viktigt. Både NEVS och Clean Motion ser att majoriteten av kunderna utgörs av större fordonsflottor där Fleet Management tjänster blir en viktig del av kunderbjudandet.

Lerum, 2017-05-05


För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

För NEVS:
Bengt Lindberg
Senior Director Vehicle Integration & Testing, NEVS
Tel: +46 520 853 51
Email: bengt.lindberg@nevs.com


Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se


Attachments

Clean Motion Pressrelease, 20170505, NEVS