INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2017 – KATSAUSKAUDEN TULOS PARANI SELVÄSTI


Investors House Oyj                                                   Osavuosikatsaus 1-3/2017

Osavuosikatsaus

Julkaistavissa 8.5 2017 klo 9.30                                                            

 

INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2017 – KATSAUSKAUDEN TULOS PARANI SELVÄSTI

Investors House on kiinteistösijoitusyhtiö, joka tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden suoraan sijoittamiseen ilman välikäsiä.

 

YHTEENVETO VUOSINELJÄNNEKSELTÄ 1-3/2017 (VERTAILUKAUSI 1-3/2016)

Investors House konsernin liikevaihto kasvoi 62 % ollen 1.160 t€ (718 t€). Kasvu syntyi sekä tehtyjen investointien ja orgaanisen kehittämisen tuloksena. Katsauskauden tulos parani 65 % olleen 1.078 t€ (655 t€). Operatiivinen tulos (EPRA) parani 31 % ollen 343 t€ (262 t€). Kasvun ja tuloskehityksen seurauksena osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi ollen 7,28 €/osake (6,11 €/osake). Omavaraisuusaste säilyi hyvällä tasolla ja oli 50,2 % (54,0 %).

 

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:                       

 

’’Investors Housen liikevaihto kasvoi orgaanisen kasvun ja investointien myötä. Ansaintapohja monipuolistui mikä näkyi mm Management-segmentin liikevaihto-osuuden kasvuna. Mielestäni tärkeintä katsauskaudella oli, että operatiivinen tulos parani ja osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi. Oman pääoman tuotto säilyi korkeana vastaten edellisvuosien tasoa.  Riskienhallinnallisesti huomionarvoista oli se, että nopeasta kasvusta huolimatta säilytimme korkean omavaraisuusasteen. Kokonaisuutena arvioimme, että keskeiset edellytykset operatiivisen tuloksen paranemiselle vuonna 2017 ovat vahvistuneet’’.

 

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Lähiajan riskit ja epävarmuudet liittyvät Suomen talouden kehittymiseen sekä finanssijärjestelmän rahoitusmahdollisuuksiin.

Suomen taloudessa on elpymisen merkkejä, mutta kasvunäkymä on edelleen rajallinen.

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa.

 

OHJEISTUS

Investors House antaa ohjeistuksen koskien operatiivista tulosta (EPRA). Yhtiö arvioi, että keskeiset edellytykset operatiivisen tuloksen (EPRA) paranemiselle vuonna 2017 ovat vahvistuneet.

 

 

 

YHTEENVETOTAULUKKO

  1-3/2017 1-3/16 1-12/16
Liikevaihto, t€ 1.160 718 3.134
Katsauskauden tulos 1.078 655 3.767
Omavaraisuusaste, % 50,2 54,0 49,8
Operatiivinen tulos (EPRA), t€ 343 262 1.006
NAV/Osake (EPRA), € 7,28 6,11 6,99

 

Helsinki 8.5..2017

Investors House Oyj

 

 

Lisätiedot:          Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu                  Nasdaq Helsinki

                             www.investorshouse.fi

                             keskeiset tiedotusvälineet

Liite                     Osavuosikatsaus 1-3/2017

 

 


Attachments

Osavuosikatsaus 1 2017.pdf