Investors House Oyjn ylimääräisen yhtiökokouksen päätös 29.5.2017

Helsinki, FINLAND


 

 

INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS

Investors House Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidettiin 29.5.2017 Helsingissä, tehtiin seuraava päätös:

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa annetaan yhtiön uusia osakkeita. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 100 000 yhtiön uutta osaketta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista mukaan lukien oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta. Valtuutus on voimassa 28.5.2022 saakka. Valtuutuksella ei kumota aikaisempaa 28.9.2015 päätettyä osakeantivaltuutusta.

 

Helsinki 29.5.2017

 

Petri Roininen

 

Toimitusjohtaja

 

Investors House Oyj