Första patienten inkluderad i PledPharmas kliniska studie med Aladote®

Stockholm, SWEDEN


Stockholm, 2017-06-08 15:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

PledPharma meddelar idag att den första patienten har inkluderats i den kliniska studien med Aladote® – en läkemedelskandidat avsedd att minska leverskador i samband med paracetamolförgiftning.

Paracetamol är det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av paracetamol är en av de vanligaste metoderna vid självmordsförsök bland ungdomar i åldern 10–19 år. Idag saknas effektiv behandling av den betydande andel patienter (cirka 25%) som uppsöker sjukvården först i senare skeden av förgiftningsprocessen.

Den första patienten har nu inkluderats i en klinisk proof of principle-studie vilken genomförs i samarbete med University of Edinburgh under ledning av dr James Dear, en av de främsta läkarna inom behandling av patienter som överdoserat paracetamol. Syftet är att dokumentera behandlingens säkerhet och tolerabilitet som tillägg till nuvarande standardbehandling (N-acetylcystein) för att förebygga akut leversvikt – ett tillstånd som kan vara livshotande. Studien förväntas omfatta 24 patienter.

”Under de första 24 timmarna efter överdosering av paracetamol märks sällan några tydliga symptom. Därför uppsöker de drabbade ofta vård i ett så sent skede av förgiftningsförloppet att nuvarande medicinsk behandling är otillräcklig för att förhindra akut leversvikt. En av komponenterna i Aladote®, calmangafodipir, har i prekliniska studier visat övertygande resultat även i denna sena fas. Jag ser därför fram emot resultaten från den viktiga kliniska studie som nu initierats”, säger dr James Dear, Reader in Pharmacology vid University of Edinburgh och huvudprövare i studien.  

   

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, Verkställande direktör

Tel. 073-713 09 79

jacques.nasstrom@pledpharma.se


Michaela Gertz, finansdirektör

Tel. 070 926 17 75

Michaela.gertz@pledpharma.se

   

PledPharma i korthet

PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se www.pledpharma.se

 

Denna informationen är sådan information som PledPharma är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017

 

 

 

 

 


Attachments

PledPharma PR Aladote FPI 20170608 Final.pdf