Acarix får sin första kommersiella order för CADScor®System för tidig upptäckt av kranskärlssjukdom från danskt sjukhus

Malmö, SWEDEN


Pressmeddelande

 

Malmö, 13 juni, 2017

Acarix får sin första kommersiella order för CADScor®System för tidig upptäckt av kranskärlssjukdom från danskt sjukhus

Kommersialiseringsprogrammet följer planen

Acarix AB (publ) ("Acarix" eller "Företaget") tillkännagav idag att sjukhuset i Herning är första kommersiella beställare av CADScor®System för icke-invasiv akustisk detektering av kranskärlssjukdom (CAD). Forskare på sjukhuset har gjort omfattande tester av CADScor®System och nyligen presenterat resultat vid American College of Cardiology 2017 Annual Scientific Meeting som visar att CADScor®System kan utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde. Tidpunkten för denna första order är ett tecken på en framgångsrik kommersiella utveckling för Acarix efter den övertecknade börsintroduktionen på Nasdaq First North Premier i Stockholm i slutet av 2016. Företaget för nu dialog med ett antal andra potentiella kunder i Tyskland och Skandinavien.

CADScor®Systemet kombinerar akustisk detektering av turbulent arteriellt flöde och myokardrörelse med avancerade algoritmer i en handhållen enhet för att ge en patientspecifik CAD-score på mindre än 10 minuter. Beslutet att köpa CADScor®System kommenterades av Morten Bøttcher, MD PhD FESC, chef för Cardiac Imaging Center vid sjukhusenheten Väst i Danmark och docent vid Aarhus Universitet: "Trots tillgång till förbättrade algoritmer för riskstratifiering är användningen av etablerade undersökningar såsom nukleär stress test eller CT fortsatt omfattande. Vi testade därför den diagnostiska noggrannheten hos CADScor®System för uteslutande av CAD för att se om det kunde användas för att minska efterfrågan på mer avancerade diagnostiska metoder. Vi har dragit slutsatsen att, med sin förmåga att utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde, kan detta avancerade, lättanvända, stetoskopliknande instrument användas som en initial test. Vi ser nu fram emot att utvärdera instrumentets prestanda i rutinmässig, klinisk användning."

Vid den studie som Dr. Bøttchers forskargrupp genomfört dokumenterades en CAD score hos 1,675 patienter. Låg risk indikerades av en CAD-score mindre än eller lika med 20. Den diagnostiska prestandan hade en noggrannhet av: 72% (CI: 67% - 77%). CAD-score cut-off mindre än eller lika med 20 uppvisade en noggrannhet av:

· Känslighet: 81% (CI: 74% till 88%)

· Specificitet: 53% (CI: 50% till 56%)

· PPV: 15% (CI: 13% till 18%)

· NPV: 97% (Cl: 95% till 98%)

Acarix VD Søren Rysholt Christiansen kommenterade: "Kranskärlssjukdom drabbar mer än 120 miljoner människor över hela världen, men nuvarande former för diagnostik som lätt kan eskalera till att omfatta dyra undersökningar i form av bilddiagnostik och koronarangiografi, är ineffektiva. Vi är mycket nöjda med att sjukhuset i Herning, där man ingående har utvärderat CADScor®Systemet, blir vår första kommersiella kund. Dr Bøttcher och hans team är internationellt välrenommerade för sin framstående forskning inom området kranskärlssjukdom och vi ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete med dem."

Kontakt:

Acarix A / S

Søren Rysholt Christiansen, VD E-post: dksrc@acarix.com Telefon: +45 2777 1112

Informationen ovan är sådan som Acarix AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl 11:00 den 13 juni 2017.

Till redaktionen:

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Seed Capital (DK) och Sunstone Life Science Ventures (DK) finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix har även stärkt sin ledning med nya personer med erfarenhet från seniora befattningar inom internationella medtech företag - CEO Søren Rysholt Christiansen arbetade tidigare på ELOS Medtech, GN ReSound and Cook Medical.

Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning inom ljuddetektion och signalprocess. Det har länge varit känt att både hjärtats kontraktion och turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad av partiell obstruktion (stenos) i kransartärerna) orsakar ljud av högre frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög känslighet eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera blåsljud som härrör från kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är sådant att den inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks. 

Acarix CADScor®System är uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av s.k. patientspecifika CAD-score, på enhetens skärm.

CADScor®System innehåller också nödvändig elektronik för att instruera personal och vägleda patienten genom mätperioderna direkt på skärmen. Systemet omfattar också en dockningsstation för daglig test och kalibrering av sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser CADScor®-sensorn i en fixerad position ovanför hjärtat under mätning.

Programvaran i Acarix CADScor®System säkerställer att inspelningen görs under kontrollerade förhållanden.

CADScor®System är CE-märkt (av TÜV 2015). Pressbilder: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/.

Se mer på www.acarix.com


Attachments

20170613 Press release first customer_SE