Enzymatica får rekordorder från tyska STADA

Lund, SWEDEN


Pressmeddelande
Lund den 14 juni, 2017

Enzymatica har fått sin hittills största order som uppgår till cirka 12 MSEK. Det globala läkemedels-företaget STADA Arzneimittel AG, med huvudkontor i Tyskland, har beställt Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme®Munspray för de tyska, belgiska och österrikiska marknaderna inför förkylningssäsongen efter sommaren.

Ordern är ett resultat av det samarbetsavtal som Enzymatica och STADA Arzneimittel AG slöt i februari 2017. Avtalet ger STADA exklusiva rättigheter att sälja, marknadsföra och distribuera ColdZyme i Tyskland, som är den största marknaden för OTC-produkter i Europa, och i Belgien och Österrike.

- Vi börjar nu se resultatet av vårt arbete med att sluta avtal med internationella distributörer för de stora OTC-marknaderna. Ordern är den största i Enzymaticas historia och värdet är betydligt större än hela omsättningen på 9,6 MSEK för det första kvartalet i år. Ordern bekräftar den kommersiella potentialen för ColdZyme och vår teknologiplattform, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Enzymatica räknar med att leverera ordern i slutet av sommaren och intäkterna kommer att påverka Enzymaticas omsättning för det tredje kvartalet.

STADA är ett börsnoterat tyskt bolag med en traditionellt stark närvaro i Europa och i synnerhet Tyskland. STADA är ett internationellt bolag och de fem största marknaderna för bolaget är Tyskland, Ryssland, Storbritannien, Italien och Spanien. STADA-koncernen genererade under 2016 en omsättning på MEUR 2 139 och hade 10 839 anställda över hela världen. 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett medicinteknik-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på åtta marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Attachments

Pressmeddelande (PDF)