Oasmia ingår nytt exklusivt marknadsförings- och distributionsavtal avseende Ryssland och CIS

Oasmia ersätter tidigare distributionsavtal och ingår avtal med Hetero Group, en global aktör med stark och växande närvaro

Uppsala, SWEDEN


Uppsala, 2017-06-14 08:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) har ingått ett nytt exklusivt marknadsförings- och distributionsavtal med Hetero Group avseende Ryssland och övriga CIS. Hetero är en internationell läkemedelskoncern med över 15 000 anställda, närvaro i över 120 länder och med fokus på forskning, utveckling, tillverkning samt kommersialisering av ett brett sortiment av läkemedel.

I enlighet med avtalet blir Hetero ansvariga för marknadsföring och distribution av Paclical I Ryssland och övriga CIS-länder, inklusive Ukraina och Kazakstan. Hetero har ett utbrett försäljnings- och distributionsnätverk i regionen och kommer att avsätta betydande resurser för marknadsföring av Paclical och Oasmias kommande produkter Doxophos och Docecal, för vilka de har en option att distribuera. Avtalsvillkoren speglar det tidigare distributionsavtal som Oasmia hade för regionen.

Oasmia och Hetero Group har också skrivit under en avsiktsförklaring avseende distribution i Indien och Sydamerika, vilket kommer att förhandlas separat.

“Vi välkomnar Oasmia och deras intressanta onkologiprodukter till vår portfölj,” säger Dr. Dr. Bandi Parthasaradhi Reddy, Styrelseordförande och VD för Hetero Group. “Vår analys av produkterna indikerar att de är synnerligen lämpade för många av de regioner där vi har stark närvaro. Vi är övertygade om att Paclical kommer att vara ett viktigt behandlingsalternativ för läkare och patienter samt ge goda intäkter för båda bolagen.”

“Vi är mycket nöjda över möjligheten att få samarbeta med Hetero, ett bolag som passar oss väl industriellt. Hetero har dessutom en expansiv inriktning och utveckling, vilket kommer vara av yttersta vikt för att stödja den ökade försäljningen av Oasmias produkter,” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande för Oasmia Pharmaceutical. “Det är viktigt att understryka, att detta avtal innehåller motsvarande goda villkor i likhet med det avtal som bolaget hade med sin tidigare distributör. Strukturen i samarbetet med Hetero och deras globala nätverk förväntar vi oss ska kunna åstadkomma den tillväxt som motsvaras av Oasmias produkters verkliga potential.” tillägger Julian Aleksov.

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

 

Om Hetero Group of Companies

Hetero är ett av Indiens ledande läkemedelsbolag och deras strategiska affärsområden inkluderar läkemedel, API’s, generika och biosimilars. Bolaget är erkänt för att vara starka inom forskning- och utveckling, tillverkning och kommersialisering av en bred mängd läkemedel.

Hetero har fler än 25 moderna tillverkningsenheter strategiskt placerade runt om i världen. Huvuddelen av dessa fabriker är inspekterade utan av märkning och godkända av myndigheter från t ex FDA I USA, EMA för EU, TGA från Australien med flera. Bolagets produktportfölj innehåller fler än 200 produkter inom områden som HIV/AIDS, onkologi (cancer), neurologi, hjärt- och kärlsjukdomar m.m.

Hetero har en stark global närvaro i fler än 120 länder med focus på att göra prisvärda läkemedel tillgängliga till patienter globalt. 

         För mer information:
         Julian Aleksov, Arbetande Styrelseordförande
         Tel: +46 18 50 54 40
         E-mail: julian.aleksov@oasmia.com


Attachments

PR Hetero 170614.pdf