Aino Health AB (publ): Aino Health medgrundar företagshälsovårdsbolaget Maresan Oy

Stockholm, SWEDEN


Aino Health AB:s (publ) dotterbolag i Finland medgrundar tillsammans med flera stora aktörer inom sjöfartsbranschen, företagshälsovårdsbolaget Maresan Oy. Syftet med bolaget är att arbeta förebyggande med hälsa och välbefinnande, för yrkesgruppen sjömän. Under det första kvartalet 2018 kommer minst 3000 anställda omfattas av Maresan Oy:s digitala tjänster inom modern digitaliserad företagshälsovård.

Genom grundandet av företagshälsovårdsbolaget Maresan Oy AB, utvecklas nu en revolutionerande modell för digital företagshälsovård i första hand riktad mot sjömän, där den enskilda individens välbefinnande står i centrum. Bolaget kommer att nyttja Aino Health:s tjänster från och med första kvartalet 2018.

Ägarna i det nybildade bolaget är Finska Sjömanspensionskassan (36,36%), Aino Health Management Oy (36,36%), Viking Line ABP (9,09%), Finlands Sjömansunion (9,09%) och Finlands Skeppsbefälsförbund (9,09%). Total investering av delägarna i bolaget är 550 000 EUR och i proportion till respektive ägarandel. Aino Health Management Oy investerar 200 000 EUR.

- Vi ser ett stort behov av våra digitaliserade förebyggande hälsolösningar för specifikt sjömän. Genom vårt nybildade bolag kan vi tillsammans med våra engagerade delägare, som bland annat pensionskassan och facket, skapa rätt förutsättningar för varje individ. Det är viktigt att tidigt identifiera och åtgärda de underbyggande orsakerna.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 17:15 CET.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ)

Tel: +358 40 042 4221
E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT-baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och levererar långsiktigt, ökad produktivitet och engagemang hos anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, som Certified Adviser. 


Attachments

170629 Pressmeddelande Aino Health Maresan Oy