Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Uppsala, SWEDEN


Uppsala, 2017-07-31 22:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats genomfört en företrädesemission. Cirka hälften av aktierna i företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och förts in i aktieboken. Återstoden av aktierna i företrädesemissionen beräknas registreras och föras in i aktieboken under augusti månad. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därför ökat med 23 517 699 aktier och röster. Aktiekapitalet har ökat med 2 351 769,90 kronor.

Per den 31 juli 2017 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia till 149 615 865 stycken aktier och röster. Per samma datum uppgår aktiekapitalet till 14 961 586,50 kronor.

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

         För mer information, kontakta:
         Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande
         Tel: 018-50 54 40
         E-post: julian.aleksov@oasmia.com


Attachments

PR förändrat antal aktier 170731.pdf