Acarix delårsrapport, januari - juni 2017: CADScor®System kommersiellt tillgängligt och den första försäljningen offentliggjord

Malmö, SWEDEN


Pressmeddelande
24 augusti 2017

Acarix delårsrapport, januari - juni 2017: CADScor®System kommersiellt tillgängligt och den första försäljningen offentliggjord

 

Andra kvartalet (april-juni) 2017 jämfört med samma period 2016

  • De första CADScor®Systems inklusive engångsplåster såldes. Genererad försäljning uppgick till 193 kSEK (0) och bruttoresultatet uppgick till 116 kSEK (bruttomarginal 60 %).
  • Ökade kommersiella aktiviteter genererade högre rörelsekostnader uppgående till 7 110 kSEK (2 458).
  • Resultat före skatt uppgick till -7 007 kSEK (-2 858).
  • Behållning av likvida medel uppgick till 115 999 kSEK (218).
  • Totalt eget kapital uppgick till 147 013 kSEK (9 037).
  • Nettokassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till -10 546 kSEK (-1 591).

 

Första halvåret (januari-juni) 2017 jämfört med samma period 2016

  • Den totala omsättningen uppgick till 193 kSEK (0).
  • Ökade kommersiella aktiviteter genererade högre rörelsekostnader uppgående till 11 043 kSEK (4 753).
  • Resultat före skatt uppgick till kSEK -10 956 kSEK (-5 303).
  • Nettokassaflöden från den löpande verksamheten uppgick till -26 841 kSEK (-3 043).

 

Händelser efter periodens slut

Acarix AB har beslutat att genomföra två bonusprogram (serie 2017/2020 och serie 2017/2021) genom att utfärda teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda, styrelseledamöter och övriga nyckelpersoner. Sådana program antogs vid en stämma den 24 maj 2017. Teckningsoptionerna redovisas under tredje kvartalet 2017 när de beviljas.

 

För ytterligare information kontakta: Søren Rysholt Christiansen, VD

E-post: dksrc@acarix.com

Telefon: +45 2777 1112

 

Till redaktionen:

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 och sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Seed Capital (DK) och Sunstone Life Science Ventures (DK) finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Acarix noterades på Nasdaq First North Premier 2016 och har attraherat en ledningsgrupp med betydande erfarenhet från ledande befattningar inom internationella medicintekniska företag - VD Søren Rysholt Christiansen arbetade tidigare på Cook Medical, GN ReSound och ELOS Medtech.

Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning inom ljuddetektion och signalprocess. Det har länge varit känt att både hjärtats kontraktion och turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad av partiell obstruktion (stenos) i kransartärerna) orsakar ljud av högre frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög känslighet eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera blåsljud som härrör från kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är sådant att den inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks.

Acarix CADScor®System är uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av s.k. patientspecifika CAD-score, på enhetens skärm.

CADScor®System innehåller också nödvändig elektronik för att instruera personal och vägleda patienten genom mätperioderna direkt på skärmen. Systemet omfattar också en dockningsstation för daglig test och kalibrering av sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser CADScor®-sensorn i en fixerad position ovanför hjärtat under mätning.

Pressbilder: http://www.acarix.com/about-us/press-downloads/press-photos/.  

Se mer på www.acarix.com.

 

Informationen ovan är sådan som Acarix AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk 596/2014 (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 24 augusti 2017 genom verkställande direktörens försorg. 


Attachments

Acarix Pressmeddelande Q2 SV Acarix Q2 rapport svensk