Integrums delårsrapport 1 maj 2017 - 30 juli 2017

Mölndal, SWEDEN


PRESSINFORMATION
25 september 2017

Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2017-30 juli 2017. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.

Integrum redovisade en nettoomsättning på 5 767 (7 386) KSEK under perioden 1 maj 2017 till 31 juli 2017 (3 månader). Detta motsvarar en 64 % ökning jämfört med närmast föregående kvartal (3 517 KSEK). Jämfört med motsvarande kvartal föregående år är nettoomsättningen lägre vilket förklaras av en stor leverans som då gjordes till amerikanska försvaret.

  • Stor omsättningsökning jämfört med föregående kvartal
  • Utökad organisation med nya nyckelpersoner i USA och Europa
  • Lyckad börsintroduktion och förberedelser för vidare expansion
  • Första leveransen till nya partnern Ottobock

Kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 5 767 (7 386) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 6 957 (8 561) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 190 (3 658) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -963 (2 674) KSEK

Delårsrapporten är bifogad i sin helhet och bolagets aktie handlas på Nasdaq First North. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Integrum AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 0900 CEST.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                        
Mobil: 0704 - 18 43 38                                
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1867542b-ecb1-4176-8fd8-c4c20ca3a0f6

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6dd136bd-320b-4825-abfe-03698572592b


Attachments

20170922-Integrum-Delårsrapport.pdf Pressmeddelande delårsrapport.pdf