Valberedningen för Immunicum AB inför årsstämma 2018

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande

9 oktober 2017

Valberedningen för Immunicum AB inför årsstämma 2018

Immunicum AB (publ), First North Premier: (IMMU.ST) ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunaktiverande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörer, meddelar idag att i enlighet med beslut från årstämma den 26 april 2017 har ledamöterna i bolagets valberedning utsetts. Ledamöterna i Immunicums valberedning ska uses av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2017 som önskar utse en representant.  

Styrelsens ordförande Agneta Edberg har kontaktat de större aktieägarna för att utse en valberedning.

Följande ledamöter har tillsatts av de fyra största aktieägarna som accepterat inbjudan att delta i valberedningen:

Evert Carlsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
Martin Lindström, utsedd av Loggen Invest AB
Bengt Andersson, utsett av Bengt Andersson
Mats Dahlgren, utsedd av Mats Dahlgren

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 19,8 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årstämman för Immunicum kommer att hållas den 10 april 2018 i Göteborg.

Information om valberedningens arbete finns på Immunicums webbsida www.immunicum.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Immunicums valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@immunicum.com eller med brev till adressen Immunicum AB (publ), Att: Valberedningen, Grafiska Vägen 2, 412 63 Göteborg

För ytterligare information kontakta:

Agneta Edberg, styrelsens ordförande
Telefon: + 46 (0) 70 555 75 18
E-post: edberg.agneta@gmail.com

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att förbättra överlevnad och livskvaliteten genom att aktivera och förstärka patientens eget immunförsvar för att bekämpa cancern. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq First North Premier. www.immunicum.se

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31S
www.redeye.se