Ellen växer i Sverige och orderläget idag överstiger omsättningen 2016

Stockholm, SWEDEN


Danderyd, 2017-10-12 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Under första halvåret 2017 hade Ellen en låg aktivitetsnivå när det gäller marknadsföringen i Sverige. Det har påverkat försäljningsutvecklingen inte bara under det första halvåret utan även under resten av 2017. Nyemissionen i juni, som blev övertecknad med 142 procent, tillförde bolaget 16,5 MSEK (före emissionskostnader). De har nu delvis investerats i digital marknadsföring i Sverige. Satsningen är helt i linje med styrelsen strategi och resultatet har inte låtit vänta på sig.

 

Sedan i maj har ett flertal webbshoppar i Sverige lanserat Ellens produkter. Under sommaren deltog Ellen i TV-reklamkampanj tillsammans med Apotea.se. Under hösten har Ellen haft möten med flera av de ledande apoteksaktörerna. Allt detta har resulterat i att Ellens ordervärde idag från den svenska marknaden är högre än den totala omsättningen på den svenska marknaden 2016. Ordervärdet överstiger idag 2016 års omsättning med 14 procent och då återstår det tre och en halv månads försäljningsarbete innan 2017 är slut. Vi har också fått löften från flera av de ledande apotekskedjorna om att lansera Ellens produktsortiment på deras webbshoppar. Vi arbetar nu med förberedelsearbetet för att kunna klara att våra produkter lanseras på fler webbshoppar före årsskiftet.

 

Tyvärr har Ellens övriga marknader inte utvecklats lika bra. Det beror delvis på de problem Ellen hade i våras. Intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 3 165 KSEK vilket är något lägre än motsvarande period föregående år då omsättningen uppgick till 3 450 KSEK. Den ackumulerade omsättningen till och med siste september 2017 uppgick till 11,2 MSEK att jämföras med 13,2 MSEK föregående år.

 

”Vårt fokus nu under hösten är att öka förutsättningarna för att även Tyskland ska komma igång med en positiv omsättningsutveckling liksom att stödja våra distributörer till en positivare försäljningsutveckling. Vi arbetar nu också hårt med att utveckla vår produktportfölj för att skapa möjligheter för nya produktlanseringar under 2018”, säger Ingrid Atteryd Heiman, arbetande styrelseordförande hos Ellen AB.

Utvecklingen inom Ellen presenteras av styrelsen ordförande Ingrid Atteryd Heiman på Aktiespararnas kapitalmarknadsdag den 17 oktober kl 13.45 på Operaterassen i Stockholm.

För ytterligare information:

Ingrid Atteryd Heiman, styrelsen ordförande på telefon 0705 122505 eller via epost ia@ellenab.com

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Ellen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 10.30. 

 

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett självdiagnostiserande pH-test (pH-Control®), en intim foam och en intim deo. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com


Attachments

171012 Pressmeddelande kvartal 3 2017.pdf