LIDDS: Valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

Helsingborg, SWEDEN


Vid årsstämman i LIDDS AB (publ) den 11 maj 2017 beslutades att en valberedning skall utses och bestå av tre ledamöter, utsedda av de två största aktieägarna per den 30 september 2017, jämte styrelsens ordförande.

Följande valberedning har utsetts:

Bengt-Åke Bengtsson
Olle Isaksson
Bengt Viterius
Jan Törnell (ordförande i LIDDS)

Bengt-Åke Bengtsson har utsetts till ordförande för valberedningen.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra det under adressen:

Valberedningen
LIDDS AB (publ)
Virdings allé 32B
754 50  UPPSALA

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 9:45 CET.

Kort om Lidds
LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan kombineras med både små och stora farmaceutiska molekyler, som exempelvis antikroppar. Företagets mest avancerade projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot som innehåller 2-hydroxyflutamid, vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad klinisk effekt. Prostatacancerprojektet är för närvarande i Fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq, First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information, besök www.lidds.se.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02ab576b-3420-45c6-912f-18faac9a6368


Attachments

Nyheten i PDF.pdf