LIDDS patentskyddar kombinationsbehandling med NanoZolid® för immunterapi

Helsingborg, SWEDEN


LIDDS har i en preklinisk modell av aggressiv cancer visat att cytostatika som inkorporerats i NanoZolid® och som injicerats lokalt i tumörer, kan förstärka effekten av systemisk immunterapi. En patentansökan är inlämnad för att skydda metoder för immunbehandling av cancer baserade på lokalbehandling med NanoZolid®.

LIDDS arbetar med att utveckla NanoZolid®-formuleringar med cytostatika och få en direkt tumörpåverkande effekt samtidigt som effekten av systemisk immunterapi bibehålls eller förstärks.

LIDDS breddar nu ytterligare sitt patentskydd till att täcka användandet av cytostatika formulerad med NanoZolid®-teknologin inom immunterapi.

-Vi arbetar medvetet med att utöka patentskyddet för teknologiplattformen NanoZolid® och har nu kompletterat vår redan gedigna patentportfölj till att skydda innovationer i det snabbaste växande terapiområdet idag, immunterapi mot cancer. Ett brett och långt patentskydd ger oss ett viktigt stöd för våra pågående utvecklingsprojekt och är en tillgång för affärspartners och licenstagare, säger VD MonicaWallter.

Biverkningarna av systemisk kemoterapi kan vara allvarliga och potentiellt motverka effekten av immunterapi. Med anledning av detta håller LIDDS på att utveckla en effektiv lokal kemoterapibehandling som kan kombineras med immunterapi för att kunna erbjuda en effektivare behandling och som kan ge bättre livskvalitet för de drabbade patienterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, vd, +46 (0)737 07 09 22, e-post monica.wallter@liddspharma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 10:00 CET.

Kort om Lidds
LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan kombineras med både små och stora farmaceutiska molekyler, som exempelvis antikroppar. Företagets mest avancerade projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot som innehåller 2-hydroxyflutamid, vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad klinisk effekt. Prostatacancerprojektet är för närvarande i Fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq, First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information, besök www.lidds.se.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d78f1a0f-265c-44e5-aa76-c71a06458897


Attachments

Nyheten i PDF.pdf