SATO Oyj, Lehdistötiedote, 23.10.2017 klo 15.42

SATO on mukana Sitran 23.10. käynnistämän Fiksu arki -yrityskilpailun tuomaristossa, sillä kestävä kehitys on trendi, joka vaikuttaa paljon asumiseen. SATO haluaa olla mukana etsimässä kotimaisia pienyrityksiä, joiden asumiseen liittyvä tuote tai palvelu voi auttaa asukkaita tekemään kestäviä valintoja omassa arjessaan.  

SATOn kehitysjohtaja Monica Aro kertoo osallistuvansa tuomaristoon innokkain ja avoimin mielin:

- Kestävä kehitys on iso trendi, joka muuttaa kaupunkeja sekä ihmisten arvoja ja käyttäytymistä. Siksi myös asumisen on muututtava. Hyvä asuminen ja ihmisten hyvinvointi on paljon muutakin kuin pelkät seinät. Fiksu arki tarkoittaa meille SATOssa sitä, että löydämme järkeviä ratkaisuja asukkaidemme arkea helpottamaan. Kyse voi olla säästöstä, elämyksellisyydestä tai jonkin käytännön ongelman ratkaisemisesta, sillä erilaiset asiat ovat eri ihmisille tärkeitä.

Fiksu Arki -kilpailun tuomaristossa on mukana useita isoja yrityksiä asumisen, liikkumisen, ruokailun sekä tavaroiden ja palveluiden toimialoilta. Nyt mukaan haetaan pieniä toimijoita, joilla on hyviä ideoita, mutta ei välttämättä resursseja tai osaamista saada niitä yksin eteenpäin.

- Tällainen kilpailu on hyvä tapa tuoda erilaisia ja erikokoisia toimijoita yhteen. Se avaa mahdollisuuksia löytää uusia yhteistyökumppaneita sekä kasvattaa verkostoja. Tähtäämme tietysti siihen, että yhdistämällä SATOn ja pienemmän yrityksen vahvuudet löytäisimme loistavia ja toteuttamiskelpoisia kestävää kehitystä tukevia ideoita, joista on hyötyä asukkaillemme, Monica Aro sanoo.
             
Noin kymmenen parasta pienyritystä pääsee mukaan kehitysohjelmaan, jossa konsepteja hiotaan entistä paremmiksi. Kehitysohjelmassa pienyritykset saavat tukea kestävän arjen ratkaisunsa kehittämiseen, kaupallistamiseen ja kokeilemiseen kuluttajien kanssa, tuomaristossa mukana olevien suuryritysten tuella.

Lue lisää kilpailusta Sitran verkkosivuilta: https://www.sitra.fi/hankkeet/fiksu-arki-yrityskilpailu/#osallistu  

Lisätietoja:
SATO Oyj
Monica Aro, kehitysjohtaja, p. 0201 34 4006 ja 0400 458 309

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 25 300 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli uuden laskentakäytännön mukaisesti 263,0 miljoonaa euroa*, liikevoitto 267,2 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 219,4 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 3,4 miljardia euroa.

*Liikevaihtoluku on muutettu vastaamaan uutta laskentakäytäntöä.