Integrums tankestyrda proteser har stor framgång på forskningssidan i USA

Mölndal, SWEDEN


PRESSINFORMATION
27 oktober 2017

Integrum har erhållit finansiering för ett samarbetsprojekt avseende bolagets tankestyrda proteser för nedre extremitet från amerikanska försvarets institut för specialforskning, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Projektet bedrivs i samarbete med DARPA, Massachusetts Institute of Technology (MIT), samt University of California San Francisco (UCSF). Finansieringen avser utvecklingsarbete samt två operationer planerade under 2018 för nedre extremitet (lårben). Totalt ordervärde uppgår till 310 000 amerikanska dollar motsvarande cirka 2,5 miljoner kronor.

"Det är mycket prestigefyllt att vara med i ett DARPA-projekt. Integrums tankestyrda proteser har redan visat att det är möjligt att ge armamputerade bättre styrning och möjlighet till konstgjord känsel. Projektgruppen under ledning av professor Hugh Herr (MIT) avser att på samma sätt bana väg för benamputerade genom att applicera avancerade styr- och kontroll-system för den kommande generationen av motoriserade benproteser", säger Rickard Brånemark, grundare av Integrum och nybliven professor i ortopedi vid University of California, San Francisco, USA

Integrum har idag en världsunik position inom fältet tankestyrda proteser i kombination med benförankring. Integrums teknik möjliggör att personer kan få en protes direkt kopplat till skelett, nerver och muskler utan att ha elektroder tillfälligt fästa utanpå huden. Efter en tids användande har Integrum konstaterat att operationerna skapar stort värde för användarna. Tankestyrda proteser utgör ett viktigt komplement till OPRA Implant System med stor kommersiell potential. Kommande operationer är en viktig del i arbetet med att göra denna teknik kommersiellt tillgänglig.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl. 0900 CEST.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD                                                        
Mobil: 0704 - 18 43 38                                
Email: jonas.bergman@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7e677de-756a-4e60-98d7-29a12f555bf1


Attachments

Integrums tankestyrda proteser har stor framgång i USA - 20171027.pdf