Offentliggørelse af prospekter for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

DENMARK


Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospekterne i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select.

1.      I Danske Invest prospektet er indarbejdet nye andelsklasser til Sverige. Andelsklasserne er oprettet med henblik på, at vores distributører kan overholde lovgivningen vedrørende forbud mod at modtage og beholde formidlingsprovision, der træder i kraft for Sverige 1. januar 2018.

2.      Som en konsekvens af de nye andelsklasser er der i Danske Invest prospektet tilføjet investor-restriktioner på de nuværende klasser.

3.      I begge prospekter er der desuden indføjet Danske Bank, Asset Management i stedet for Danske Capital som juridisk aftalepart.

 

Prospekterne kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk eller rekvireres hos Danske Invest Management A/S.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

 

 

Nikoline Voetmann

Head of Fund & Company Administration