Saniona AB: Saniona publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2017

Glostrup, DENMARK


PRESSMEDDELANDE

15 november 2017

Finansiella nyckeltal

Jan - sep 2017 (jan - sep 2016)

·         Nettoomsättningen uppgick till SEK 16,1 M (69,5 M)
·         Rörelseresultatet uppgick till SEK -40,6 M (19,2 M)
·         Resultatet per aktie uppgick till SEK -1,58 (0,70)
·         Resultat per aktie efter utspädning SEK -1,58 (0,70)

Juli - sep 2017 (juli - sep 2016)

·         Nettoomsättningen uppgick till SEK 4,2 M (50,6 M)
·         Rörelseresultatet uppgick till SEK -15,1 M (33,7 M)
·         Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,61 (1,32)
·         Resultat per aktie efter utspädning SEK -0,61 (1,31)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017                      

·         Saniona köper ut resterande förpliktelser gentemot NeuroSearch.
·         Sanionas partner, Cadent Therapeutics, utser klinisk kandidat och inleder preklinisk utveckling i gemensamt ataxiprogram.
·         Sanionas partner, Medix, inleder Fas 3-studie med tesofensine för fetma.
·         Saniona presenterar data från Fas 2-studien med Tesomet vid kongressen European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Lissabon, Portugal.
·         Saniona rapporterar lovande start för Fas 3-studien med tesofensine och rekrytering av 150 utav de planerade 372 patienterna i studien under de första sex veckorna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·         Saniona erhåller den tredje och sista milstolpesbetalningen i forskningsanslaget om 590 700 USD (5,2 miljoner kronor) från Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research.
·         Sanionas partner och spin-out-bolag Cadent Therapeutics (tidigare Luc Therapeutics) erhåller milstolpesbetalning från Novartis.
Saniona beslutar om interimsanalys av Fas 2-studien med Tesomet på vuxna patienter med Prader-Willis syndrom.

Kommentar från vd                    

"Under det tredje kvartalet 2017 tog Saniona fler steg i riktning mot stabila royaltyinkomster i vårt partnerskap med Medix, som driver vår Fas 3-studie för tesofensine i fetma. Samtidigt utvecklar vi vårt ledande program, Tesomet, både för metabola sjukdomar och ätstörningar" säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vvd och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08:00 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 300 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55b8aaad-e13a-4980-ab9d-958274737b36


Attachments

20171115 - Saniona Q3 Report 2017 - SWE.pdf