HemChecks avläsare kalibrerad med toppresultat

Det medicintekniska bolaget HemCheck, som utvecklar ett patientnära test för detektion av hemolys, kan idag meddela att den digitala avläsare som utgör en del av bolagets produktkoncept Helge, kalibrerats med mycket gott resultat. Detta skedde genom studier i egen regi. Avläsaren kan nu färdigställas och produktkonceptet kommer därmed ett steg närmare CE-märkning.

Som ett led i att färdigställa bolagets produktkoncept Helge har HemCheck under hösten utfört studier i egen regi med hjälp av blod från frivilliga bloddonatorer. Syftet var att kalibrera avläsaren och på så sätt möjliggöra en patientnära avläsning av hemolys, det vill säga redan på ett tidigt stadium avgöra om blodprovet är användbart och kan ska skickas till analys.  

-Enkelt utryckt har vi lärt avläsaren att mäta hemolys på våra engångstester. Det är en viktig milstolpe och en stor framgång. Nu känner vi oss redo att ta ut konceptet vidare till klinik", säger HemChecks vd Annelie Brolinson. Resultaten från kalibreringen gör att vi nu är ett stort steg närmare CE-märkning.

-Med den nya generationens blodseparation i kombination med vår avläsare kan vi dessutom konstatera att vi har bättre precision än någonsin tidigare när det gäller att detektera hemolys. Det känns väldigt bra att vi har kunnat generera dessa data och det bådar gott inför framtiden, då konceptet ska användas i en klinisk miljö, med många olika användare och ibland höga stressnivåer. Vi måste ha gjort ett bra grundarbete för att konceptet ska klara praktisk användning under sådana förhållanden, och det känner vi oss nu trygga med, fortsätter Annelie Brolinson.

Som ett steg i CE-märkningen kommer HemCheck att genomföra en metodstudie vid akutmottagningen och det kliniska kemilaboratoriet vid Centralsjukhuset i Karlstad. Under 2018 kommer den CE-märkning av produktkonceptet som är nödvändig för produktförsäljning genomföras. Därefter lanseras konceptet, inledningsvis på den svenska marknaden.

Hemolys är ett omfattande problem inom sjukvården, både i Sverige och globalt. Varje år tas 1,5 miljarder blodprover som är relevanta för HemCheck, det vill säga där blodanalysen påverkas av om blodet har hemolyserats. Den genomsnittliga hemolysfrekvensen är tre procent. Nivån varierar dock mellan avdelningar och vårdgivare och är typiskt sett högst på akutmottagningar där den kan överstiga tio procent, samtidigt som behovet av snabba provsvar är högt.

HemChecks marknadsundersökningar visar att hemolys uppfattas som ett stort problem både på akutmottagningar och hos laboratorier, då det försenar analysresultat med 30 till 60 minuter, försämrar patientflödet, leder till onödigt lidande för patienter och ökade kostnader för sjukvården. HemChecks patientnära produktkoncept Helge kan bidra till mer effektiva processer och minskade kostnader.

För vidare information, kontakta:
Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck
Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HemChecks mål är att bidra till en förbättrad vård för patienter över hela världen genom att utveckla och kommersialisera användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen. HemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige.

Viktig information
Denna information är sådan information som hemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl. 16.15

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64412059-1019-48f6-a49e-493f4a9c371f