Investors Housen hallitus päättänyt optio-ohjelmasta


Investors Housen hallitus päättänyt optio-ohjelmasta


Investors House Oyj

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot


Julkaistavissa 29.12.2017 klo 15.00Investors House Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.


Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 160 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 160 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Yhtiöllä on 166 416 osaketta hallussaan ja hallituksella on valtuutus päättää niiden käyttämisestä.


Hallitus on päättänyt myöntää toimitusjohtaja Petri Roiniselle osake-option seuraavin ehdoin:

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden oikeuksien synty- ja osakkeiden merkintäaika on

 - 100 000 osaketta, oikeus syntyy 1.1.2018 ja oikeus merkitä osakkeista on 1.1.2021 – 30.6.2022 

- 50 000 osaketta, oikeus  syntyy 1.1.2019 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021-30.6.2022

Osakkeen merkintähinta on Investors Housen osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettu keskihinta ajalla 8.11.2017-7.12.2017 ollen 7,43 €/osake. Merkintähintaa alennetaan 7.12.2017 jälkeen jaettujen osinkojen tai muun vastaavan toimen kuten pääoman palautuksen määrällä.

Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 2,49 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen.

Toimitusjohtaja Roininen omistaa suoraan ja määräysvaltayhteisönsä Core Capital Oy:n kautta yhteensä 502 575 Investors House Oyj:n osaketta.

Helsinki 29.12.2017

Investors House Oyj


Lisätiedot: Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: NasdaqHelsinki, www.investorshouse.fi, keskeiset tiedotusvälineet

Optio-ohjelma 2020: http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/914cd01c-fdb8-44f5-9212-261d98974dd5


Attachments

Optio-ohjelma 2020