Överlåtelse av Norrlandsfondens aktieinnehav i C-RAD

Uppsala, SWEDENC-RAD har informerats om att Norrlandsfonden i dag har överlåtit hela sitt innehav om 1 225 383 B-aktier i C-RAD, motsvarande cirka 4% av aktierna och 3,2% av rösterna i bolaget. Köpare är Lars Kling, Inbox Capital AB, SVEA Ekonomi AB och Per Hamberg.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 49 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 19:30 CET.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/6aa18129-95e6-4bb4-8b81-74d5fcfee840


Attachments

PR 20171229 Norrlandsfonden överlåtelse