logo.png
Source: Taaleri Oyj

Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017: Tilikauden voitto kasvoi 70,6 prosenttia ja tulos per osake oli 0,76 euroa

TAALERI OYJ                                 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE              15.2.2018 klo 8.30

Taalerin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017: Tilikauden voitto kasvoi 70,6 prosenttia ja tulos per osake oli 0,76 euroa

TAALERI-KONSERNI 1.1.-31.12.2017

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 33,7 prosenttia 81,0 milj. euroon (1-12/2016: 60,6 milj. euroa).
  • Konsernin hallinnoitavat varat kasvoivat 16,3 prosenttia 5,6 miljardiin euroon (4,8).
  • Konsernin liikevoitto kasvoi 69,0 prosenttia 27,6 milj. euroon (16,3).
  • Tulos / osake oli 0,76 euroa (0,45).
  • Hallitus esittää jaettavaksi osinkoa 0,26 (0,22) euroa osakkeelta.

TAALERI-KONSERNI 1.7.-31.12.2017

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 57,1 prosenttia 42,3 milj. euroon (1-7/2016: 26,9 milj. euroa).
  • Konsernin hallinnoitavat varat kasvoivat 10,6 prosenttia 5,6 miljardiin euroon (30.6.2017: 5,3).
  • Konsernin liikevoitto oli 12,0 milj. euroa (4,6).
  • Tulos / osake oli 0,32 euroa (0,12).
Konsernin taloudellisten tavoitteiden toteumaVuosi 2017Vuosi 2016Tavoite
Liikevoitto, milj. euroa27,616,3-
Liikevoitto, %34,127,0> 20,0
Tilikauden voitto, milj. euroa21,812,8-
Oman pääoman tuotto, %21,813,4> 15,0*
Omavaraisuus, %46,344,0> 30,0
Ryhmän vakavaraisuus, %251,2268,9> 150,0
Segmenttien taloudelliset tavoitteet   
  Hallinnoitavien varojen kasvu, %16,523,1> 15,0
  Bruttovakuutusmaksutulon kasvu, %24,721,9> 15,0

* pitkällä aikajänteellä

Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.taaleri.com
Toimitusjohtaja Juhani Elomaa tuloksesta:

Taalerin tulos vuodelta 2017 oli erinomainen. Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 33,7 prosenttia 81 milj. euroon ja samalla kasvattamaan liikevoittoamme 69 prosenttia 27,6 milj. euroon. Taaleri-konsernin tilikauden tulos nousi 21,8 milj. euroon, jossa on 70,6 prosentin parannus edelliseen vuoteen. Osakekohtainen tulos per osake oli 0,76 euroa.

Vuoden 2017 aikana sijoitusympäristö oli liiketoiminnallemme varsin myönteinen. Matala korkotaso, olematon inflaatio ja nousevat pörssikurssit ovat sijoittajalle harvinainen ja optimaalinen tilanne ja tämä tuki Taalerin liiketoimintaa läpi koko vuoden.

Kaikki liiketoimintasegmentit kehittyivät hyvin, Varainhoito-segmentin tuotot kasvoivat 47 prosenttia

Varainhoito-segmentin kehitys vuonna 2017 on ollut erinomaista ja yhtiö on onnistunut keräämään lisää pääomia niin erilaisten pääomarahastohankkeiden avulla kuin sijoitusrahastojen menestyksen ansiosta. Varainhoidossa tuottosidonnaiset palkkiot lähes kolminkertaistuivat. Varainhoidon hallinnoitava varallisuus kasvoi 17 prosenttia 5,5 miljardiin euroon (4,7). Varainhoito-segmentin tuotot kasvoivat 47 prosenttia katsauskaudella 54,6 (37,1) milj. euroon.

Rahoitus-segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Kehitys on ollut positiivista sekä vakuutusmaksutulon, alhaisten korvauskulujen että hyvän sijoitustoiminnan menestyksen osalta. Vakuutusmaksutulo kasvoi 25 prosenttia 15,2 (12,2) milj. euroon. Korvauskuluja kuvaava vahinkosuhde säilyi alhaisella tasolla eli 10 prosentissa (12) ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli erinomainen 6,6 (5,8) prosenttia.

Energia-segmentti aloitti toimintansa 1.7.2016 ja on voimakkaassa panostusvaiheessa ja siksi segmentin tulos on vielä tappiollinen (-1,5 milj. euroa). Tavoitteena on laajentuminen kansainvälisiin energiahankkeisiin. Viime tilikausi oli Energia-segmentille läpimurto vuosi ja sijoitimme rahastomme kautta tulevaisuuden näkökulmasta useisiin tärkeisiin hankkeisiin. Käynnistimme viime vuonna mittavan yhteistyön abudhabilaisen energiasijoittajan Masdarin kanssa. Kotimaassa panostamme nykyisten tuulivoimahankkeiden operatiiviseen toimintaan.

Taaleri investoi Suomeen

Taalerin toimintaa ohjaa tarkoitus ja tavoite luoda omistamisen kulttuuria Suomeen. Tätä tarkoitusta tukee laaja asiakaskuntamme ja yhdessä asiakkaidemme kanssa meillä on mahdollisuus vaikuttaa konkreettisilla teoilla suomalaiseen talouselämään. Taaleri on investoinut Suomeen yli 1,3 miljardia euroa mm. kiinteistö-, metsä- ja tuulirahastojemme avulla.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja osinkoehdotus

Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat tekijät ovat ulkoisen toimintaympäristön muutokset ja Suomen taloudellinen tila.

Taalerin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotolle pitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia. Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Finanssivalvonnan vakavaraisuutta koskevan poikkeusluvan päättyminen Hallituksen ehdotus vuoden 2017 osingoksi on 0,26 euroa osakkeelta.

Taaleri on julkaissut hallinnointikoodin mukaiset selvitykset

Taaleri Oyj on julkaissut selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä Taaleri-konsernin palkoista ja palkkioista vuodelta 2017 osoitteessa www.taaleri.com/selvitykset.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, puh. 040 778 9020
Minna Smedsten, talousjohtaja, puh. 040 700 1738
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, puh. 040 504 3321

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy-konserni sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, Inderes Oy, joka tuottaa analyysejä ja markkinainformaatiota sijoittajille ja Ficolo Oy, joka kehittää datakeskuksia.

Taalerilla oli joulukuun 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 400. Taaleri Oyj:llä on noin 3 900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi
www.inderes.fi

Taaleri Twitterissä

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/3b197a22-31cd-40a8-976d-7fd8706d0516

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/dfc959fa-a505-40dd-afab-d7dffeb4a47e

Attachments: