INVESTORS HOUSE OSTAA DIVIDEND HOUSEN ENEMMISTÖN – TOIMIVA JOHTO JATKAA OSAKKAANA

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Sisäpiiritieto

22.2.2018 klo 14.30

INVESTORS HOUSE OSTAA DIVIDEND HOUSEN ENEMMISTÖN –  TOIMIVA JOHTO JATKAA OSAKKAANA

Investors House on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa enemmistöosuuden Dividend House Oy:stä. Kaupan toteuttaminen edellyttää Finanssivalvonnan hyväksymistä. Kauppahinta perustuu yhtiön koko osakekannan valuaatioon 2,4 M€ lisättynä vuoden 2018 tuloksesta riippuvalla osuudella 0 - 0,3 M€ eli enintään 2,7 M€ kokonaisvaluaatioon.

Omistusjärjestelyjen jälkeen Investors House omistaa noin 67 % Dividend Housen osakkeista ja äänistä. Investors Housen maksama kauppahinta on vastaavasti noin 67 % edellä kuvatusta kokonaisvaluaatiosta. Kauppahinnan kiinteä osa maksetaan käteisenä kaupan tultua hyväksytyksi Finanssivalvonnan toimesta ja mahdollinen vuoden 2018 tulokseen perustuva lisäkauppahinta maksetaan vuonna 2019.

Dividend House on kotimainen vuonna 2009 perustettu osinkosijoittamiseen keskittyvä rahastoyhtiö. Se tarjoaa korkealaatuista salkunhoitoa yksityis- ja ammattisijoittajille, yrityksille sekä instituutioille.  Kaupan toteutuksen jälkeen Dividend House valmistelee ja hakee AIFM-toimilupaa. Tarkoituksena on laajentaa yhtiön rahastovalikoimaa vaihtoehtoisrahastoihin.

Dividend Housen toimitusjohtaja Risto Päivänsalo ja salkunhoitaja Antti Lahtinen jatkavat yhtiön osakkaina. Myyntijohtajat Tuomas Hillukkala ja Ville Terhemaa tulevat yhtiön osakkaiksi järjestelyn yhteydessä. Myös kaikki muut nykyiset Dividend Housen henkilöosakkaat jatkavat osakkaina. Samoin kaikki Dividend Housen työntekijät jatkavat entisissä tehtävissään.

Investors Housen liiketoiminta muodostuu Kiinteistöt ja Management –segmenteistä. 30.9.2017 konsernin varoista 98 % oli sijoitettu Kiinteistöihin ja 2 % Managementiin. Marraskuussa 2017 julkaistun strategiapäivityksen mukaisesti Management –segmentin kehittäminen on korkealla prioriteetilla Investors Housen strategiassa. Nyt hankittava enemmistöosuus Dividend Housesta on merkittävä askel Management –segmentin vahvistamiseksi. Samalla se luo alustan tulevaisuuden kasvua varten.

Investors House -konsernin Management –liiketoiminta muodostuu kaupan jälkeen:

  • yhteensä noin 11.000 sijoittaja-asiakkaasta
  • Dividend Housen hallinnoimien kolmen yhteensä noin 53 M€ varallisuuden sisältävän osakerahaston hallinnoinnista
  • OVV -ketjun vuokra- ja kiinteistövälitystoiminnasta, jossa se vuosittain tekee noin 4.000 vuokrasopimusta ja hoitaa kokonaispalveluna 50 M€ arvoista vuokra-asuntokantaa
  • IVH Kampuksen palveluliiketoiminnasta sekä muusta Investors Housen management -toiminnasta
  • 55 henkilöstä ja 14 toimipisteestä keskeisissä suomalaisissa kaupungeissa

Syntyvä kokonaisuus mahdollista asiakkaiden entistä paremman palvelun mm. asuntopalveluiden ja osinkosijoituspalveluiden ristiinmyynnin kautta. Kaupalla on positiivinen vaikutus Investors Housen operatiiviseen tulokseen vuonna 2018 sekä management-segmentin tulokseen.

Toimitusjohtaja Petri Roininen, Investors House Oyj:

’’Olen tuntenut Risto Päivänsalon ja seurannut Dividend Housen kehitystä yhtiön perustamisesta saakka. Keskittyminen osinkosijoitusteemaan ja yrittäjämäinen ote ovat mahdollistaneet yhtiön kasvun ja kehityksen. Dividend House on Investors Housen liiketoiminnan kehityksen tärkeä kulmakivi. Pystymme jatkossa tuomaan Dividend Housen palvelut nykyisten asiakkaiden saataville sekä myöhemmin uusia, kiinteistöpohjaisia sijoitustuotteita Dividend Housen nykyisille asiakkaille. Pidän hyvin tärkeänä, että Dividend Housen toimitusjohtaja, salkunhoitaja ja myyntijohtajat jatkavat yhtiössä vahvasti osakkaina. Yrittäjämäinen ote on Investors House-konsernin yksi keskeinen arvo ja nyt solmittu omistusrakenne entisestään vahvistaa sitä.’’

Toimitusjohtaja Risto Päivänsalo, Dividend House Oy:

’’Dividend Housen sijoitusfilosofiana on sijoittaa pitkäjänteisesti laadukkaisiin osingonmaksajiin. Jatkossakin sijoitamme samalla tuottoisaksi ja vähäriskiseksi osoittautuneella tavalla. Investors Housen monipuolinen kiinteistöosaaminen tarjoaa kuitenkin luontevan tavan laajentaa rahastotarjontaa myös uuteen omaisuusluokkaan. Investors Housen arvoissa ja kulttuurissa on hämmästyttävän paljon yhteistä Dividend Housen kanssa, sillä molempien yhtiöiden toiminnassa korostuu selkeys, pitkäjänteisyys, yrittäjähenkisyys ja asiakaslähtöisyys. Niinpä olenkin luottavainen sen suhteen, että yhdessä uuden, vahva omistajan kanssa pystymme jatkossa tarjoamaan entistä nopeammassa tahdissa uutta ja panostamaan yhtiön kehitykseen.”

Helsinki 22.2.2018

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, Investors House Oyj, puh 040 761 9669

                      Toimitusjohtaja Risto Päivänsalo, Dividend House Oy, puh 040 522 2309

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi