AB „Žemaitijos pienas“  grupės neaudituota 2017 metų konsoliduota apyvarta – 172,28 mln.eurų, palyginus su 2016 metais apyvarta padidėjo 15 proc. Apyvartos augimą lėmė žaliavinės grietinėlės, sviesto kainų padidėjimas.
         AB „Žemaitijos pienas“ grupės neaudituotas 2017 metų grynasis pelnas 5 mln.eurų, tai 3  proc. nuo apyvartos. Pelnas, palyginus su 2016 metais, sumažėjo dėl žaliavinio pieno aukštos kainos, kurią bendrovė mokėjo žemdirbiais už aukštą pieno kokybę ir lojalumą.

Kontaktams:

Julija Jarmontivič

Teisės skyriaus vadovė

Tel.: + 370 444 22308