CellaVision meddelar idag att årsredovisningen för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cellavision.se samt kan läsas via länken nedan.

Bolaget har fattat beslut om att endast trycka 2017 års årsredovisning i en mindre upplaga i enlighet med bolagets miljöpolicy. För att begära en tryckt version vänligen kontakta CellaVision via bolagets hemsida. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Zlatko Rihter, VD och koncernchef, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 733- 62 11 06 | Epost: zlatko.rihter@cellavision.se 

Om CellaVision 
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Kina, Sverige, Japan, UAE, Sydkorea, Frankrike, Australien, Tyskland, Brasilien och Storbritannien/Irland. 2017 var omsättningen 309 Mkr och bolagets organiska tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se