Styrelsen i AroCell AB (publ) har upprättat ett tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande om pågående förhandling om utlicensiering och samarbete med stort diagnostiskbolag som offentliggjordes den 6 april 2018. Tilläggsprospektet har idag, den 17 april 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Tillläggsprospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.arocell.com, på Aqurat Fondkommissions webbplats, www.aqurat.se, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Till följd av att tilläggsprospektet tagits fram och registrerats, har investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet möjlighet att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke. Sådan återkallelse ska ske senast den 19 april 2018.

För ytterligare information:
Jan Stålemark, VD
Telefon: 0706-926 206
E-post: jan.stalemark@arocell.com

Kort om AroCell
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210(TM) ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.