INVESTORS HOUSEN HALLITUS TÄYDENTÄÄ TOIMITUSJOHTAJAN OPTIO-OHJELMAA


Investors House Oyj


Pörssitiedote, julkaistavissa 24.4.2018 klo 10.00


INVESTORS HOUSEN HALLITUS TÄYDENTÄÄ TOIMITUSJOHTAJAN OPTIO-OHJELMAA


Investors House Oyj:n hallitus päätti 29.12.2017 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman. Hallitus on päättänyt 23.4.2018 täydentää toimitusjohtaja Petri Roinisen 29.12.2017 tiedotettua optio-ohjelmaa siten, että nykyisen 150.000 osakkeen sijaan toimitusjohtajalla on oikeus merkitä 250.000 osaketta seuraavin ehdoin:
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden oikeuksien synty- ja osakkeiden merkintäaika on

- 100 000 osaketta, oikeus syntyi 1.1.2018 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021 – 30.6.2022

- 50 000 osaketta, oikeus syntyy 1.1.2019 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021-30.6.2022

- 50.000 osaketta, oikeus syntyy 1.1.2020 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021 - 30.6.2022

- 50.000 osaketta, oikeus syntyy 1.1.2021 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021 - 30.6.2022


Osakkeen merkintähinta on sama kuin 29.12.2017 tiedotetussa eli Investors Housen osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettu keskihinta ajalla 8.11.2017-7.12.2017 ollen 7,43 €/osake. Merkintähintaa alennetaan 7.12.2017 jälkeen jaettujen osinkojen tai muun vastaavan toimen kuten pääoman palautuksen määrällä.
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.
Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 4,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen.
Toimitusjohtaja Roininen omistaa tällä hetkellä suoraan ja määräysvaltayhteisönsä Core Capital Oy:n kautta yhteensä 489.454 Investors House Oyj:n osaketta.


Helsinki 24.4.2018


Investors House Oyj


Lisätiedot: Petri Roininen, puh 040 761 9669


Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.investorshouse.fi, keskeiset tiedotusvälineet