INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2018 - OPERATIIVINEN TULOS PARANI + 77 %

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2018

INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2018 - OPERATIIVINEN TULOS PARANI + 77 %

Investors House on kiinteistöalaan keskittyvä sijoitusyhtiö, joka tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden suoraan sijoittamiseen ilman välikäsiä. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuinen osingosta ja osakkeen arvonkehitysestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %.

YHTEENVETO KAUDELTA 1-3/2018 (VERTAILUKAUSI 1-3/2017)

Investors House-konsernin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan olleen 1.842 t€ (+58 %). Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani merkittävästi ja oli 606 t€, mikä oli 77 % yli vertailukauden. Katsauskaudella ei tehty merkittäviä investointeja tai myyntejä eikä syntynyt merkittäviä arvonmuutoksia. Näiden johdosta konsernin koko tulos jäi 462 t€:oon, mikä oli 58 % alle vertailukauden, jolloin puolestaan tuloutui merkittävä arvonmuutos. Osakekohtainen nettovarallisuus kasvoi vertailuajankohdasta 10 % ja oli 7,98 €. Konsernin omavaraisuusaste nousi vuoden takaisesta 50,2 %:sta 58,6 %:iin.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN

''Konsernin liiketoiminta jatkui vahvasti kasvu-uralla. Samalla operatiivinen tulos parani selvästi. Palveluliiketoimintaan saatiin merkittävä vahvistus rahastoyhtiö Dividend Housen kaupan myötä. Kasvusta huolimatta omavaraisuusaste säilyi korkeana. Kokonaisuutena vuoden ensimmäinen kvartaali vei konsernia kohti hallituksen vahvistamia strategisia tavoitteita.''

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomen talous on siirtynyt kasvu-uralle, mutta takeita kasvun jatkumisesta ei ole.
Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.
Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.
Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.

OHJEISTUS

Investors House antaa ohjeistuksen koskien koko vuoden 2018 operatiivista tulosta (EPRA). Yhtiö päivittää vuoden 2018 näkymiä koskevan ohjeistuksensa seuraavasti:

Uusi ohjeistus

Yhtiö arvioi, että operatiivinen tulos (EPRA) paranee vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna.

Aikaisempi ohjeistus:

Yhtiö arvioi, että on olemassa edellytykset vuoden 2018 operatiivisen tuloksen (EPRA) säilymiselle vähintään vuoden 2017 tasolla.

YHTEENVETOTAULUKKO

  1-3/2018 1-3/2017 Muutos-% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos-%
Liikevaihto, t€ 1842 1160 59 % 6449 3134 106 %
Nettotuotto t€ 945 538 76 % 3189 1992 60 %
Katsauskauden tulos, t€ 462 1088 -58 % 5047 3680 37 %
Omavaraisuusaste, % 58,6 50,2   61,0 49,8  
Operatiivinen tulos (EPRA), t€ 606 343 77 % 1934 1006 92 %
Nettovarallisuus/osake (EPRA), € 7,98 7,28 10 % 7,92 6,99 13 %

TIEDOTUSTILAISUUS 25.5.2018 KLO 13 PÖRSSITALOLLA JA WEBCASTINA

Osavuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus pidetään 25.5.2018 klo 13 Nasdaq Helsingin tiloissa Pörssitalolla Fabianinkatu 14. Tilaisuus on seurattavissa webcastina klo 13 alkaen www.inderes.fi.

Helsinki 25.5.2018
Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 96 69
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Liite


Attachments

Q12018.pdf.pdf