PRESSMEDDELANDE

29 maj 2018

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att den farmakokinetiska Fas 1-studien med Sanionas nya patenterade Tesomet-tablett framgångsrikt avslutats. Den farmakokinetiska Fas 1-studien visade att det är möjligt att uppnå kliniskt relevanta och stabila plasmanivåer med tesofensine och metoprolol i ett stort dosintervall med Sanionas nya patentskyddade fastdos-kombinationstablett.

“Denna Fas 1-studie representerar avslutningen på ett omfattande utvecklingsarbete, som nu gör det möjligt för oss att använda de slutliga fastdoskombinationstabletterna i våra planerade Fas 2 och Fas 3-studier på ätstörningar som Prader Willis syndrom och på metaboliska sjukdomar som fetma. Studien visade att Tesomet fastdoskombinationstablett ger terapeutiska blodnivåer av tesofensine och metoprolol i människokroppen på ett sätt som möjliggör dosering en gång om dagen. Vi är mycket nöjda med resultaten från denna studie där vi för första gången har använt denna innovativa formulering på människor,” kommenterar Jørgen Drejer, VD på Saniona.

Denna Fas 1-studie var en randomiserad, öppen, parallellarmstudie på 60 friska män. Det primära syftet med Fas 1-studien var att utvärdera den farmakokinetiska profilen och biotillgängligheten för en singel dos av Tesomet fastdoskombinationstablett (innehållande både tesofensine och metoprolol) jämfört med samtidig administrering av separata tesofensine- och metoprololtabletter.

Studien utfördes av Parexel i Tyskland på deras klinik i Berlin. I allmänhet och i enlighet med tidigare kliniska studier tolererades Tesomet mycket väl i denna studie. Ytterligare detaljer om Fas 1-studien med den nya kombinationstabletten finns att läsa på ClinicalTrials.gov: NCT03286829

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 12:25 CEST.

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Saniona har fyra program i klinisk utveckling, varav tre kliniska program i sen fas, med fokus på utvecklingen av behandlingar för att på ett effektivt sätt reglera fixeringar, begär och beroende av mat och droger. Saniona avser att utveckla och kommersialisera behandlingar för sällsynta indikationer som Prader Willis syndrom i egen regi och ingå i partnerskap med större bolag för utvecklingsprogram som syftar till att behandla stora indikationer som fetma. Bolagets forskning är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget har löpande samarbetsavtal med Boehringer Ingelheim GmbH., Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Sanionas forskningscenter är baserat i Köpenhamn, Danmark och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com

Bilaga