Biohit Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Helsinki, FINLAND


Biohit Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Biohit Oyj
PÖRSSITIEDOTE
8.6.2018 klo 15.30

Biohit Oyj: arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Biohit Oyj on vastaanottanut 8.6.2018 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Joel Suovaniemeltä.

Ilmoituksen mukaan Joel Suovaniemen osuus Biohit Oyj:n äänten lukumäärästä laski alle viiden (5) prosentin 8.6.2018.

Joel Suovaniemen osuus ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä
(7.A:n yhteismäärä)
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(7.B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu %- osuus (7.A + 7.b)Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen0%  14 889 278 osaketta ja
71 423 778 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)    

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI00090054820 kpl 0% 
A-osake0 kpl 0% 
     
A YHTEENSÄ 00%

B: AML:n 9:6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonneEräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
      
      
      
 B YHTEENSÄ  

Tietoja liputusvelvollisesta:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
p. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi, www.biohit.fi

Biohit Oyj lyhyesti
Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on ”Innovating for Health” – tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso Britanniassa.