ZetaDisplays ProntoTV: Har tecknat avtal med DNB ASA för global leverans av digitaliseringslösningar

Malmö, SWEDEN


ProntoTV, en del av ZetaDisplay-koncernen, har tecknat ett avtal om 3 + 2 år med DNB ASA för leverans av Digital Signage och kommunikationslösningar till alla sina bankkontor och kontor över hela världen. Avtalet omfattar programvara, digitala tjänster och hårdvara och förväntas stärka ZetaDisplays repetitiva intäkter.

DNB är Norges största organisation för finansiella tjänster och en av Nordens största när det gäller marknadsvärde. Organisationen har mer än 250 kontor i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

- Det här är ett avtal med hög potential och vi är naturligtvis mycket glada över att DNB, en av Norges mest framstående finansinstitut, valt att arbeta med oss ​​i sin globala digitaliseringsinsats, säger Leif Liljebrunn, VD ZetaDisplay. Lösningen har blivit framgångsrikt testad på DNB AS HQ och i flera övriga verksamheter och är nu redo att implementeras på alla DNBs 250 kontor.

DNB-koncernen erbjuder ett komplett utbud av finansiella tjänster, inklusive lån, sparande, rådgivning, försäkrings- och pensionsprodukter för detaljhandels- och företagskunder. DNB-koncernen är en stor aktör inom ett antal branscher, för vilka de också har en nordisk eller internationell strategi. DNB är en av världens ledande sjöfartsbanker och har en stark ställning inom energisektorn, och inom fisk och skaldjur.

Inom finansbranschen arbetar ZetaDisplay redan med de nederländska bankerna ING och SNS, Sparbanken Skåne i Sverige och en av Finlands största banker.

- Vi ser stor potential inom banksektorn, säger Leif Liljebrunn. Våra lösningar förbättrar inte bara kundkommunikationen utan effektiviserar och förenklar den interna kommunikationen mellan kollegor och olika kontor. Resultatet från våra pilotprojekt har varit mycket positiva.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 11 juni 2018 kl 08.55.


Om ZetaDisplay
ZetaDisplay (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska. ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet ”ZETA”. Följ bolaget på Twitter https://twitter.com/zetadisplaypubl och läs mer på hemsidan: http://zetadisplay.com/.

Bilaga


Attachments

Pressrelease ZD 2018-06-11 SE