Source: Reitir fasteignafélag hf.

REITIR: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í 29. viku 2018 keypti Reitir fasteignafélag hf. 806.540 eigin hluti fyrir 64.209.698 kr. eins og hér segir:

DagsetningTímiKeyptir
hlutir
Viðskipta-
verð
Kaup-
verð
Eigin hlutir
eftir viðskipti
17.7.201814:37150.00079,5011.925.00013.577.656
18.7.201810:23200.00079,5015.900.00013.777.656
18.7.201813:516.54078,70514.69813.784.196
19.7.201809:54200.00079,8015.960.00013.984.196
20.7.201810:4750.00079,203.960.00014.034.196
20.7.201809:48200.00079,7515.950.00014.234.196
Samtals 806.540 64.209.698 
      

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem var hrint í framkvæmd 26. mars 2018, sbr. tilkynningu til Kauphallar þann 22. mars 2018.                             
                             
Reitir hafa nú keypt samtals 14.234.196 hluti í félaginu sem samsvarar 86,27% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt núgildandi áætlun. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals 1.236.017.160 krónum sem samsvarar 82,40% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Reitir eiga nú samtals 14.234.196 hluti, eða 2,02% af heildarhlutafé félagsins.                             
                             
Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 16.500.000 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 1.500 milljónir króna. Framkvæmd endurkaupaáætlunar lýkur þegar öðru hvoru framangreindu hefur verið náð, eða 31. janúar 2019. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við hlutafélagalög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð nr. 630/2005.