• Rekstrartekjur tímabilsins námu 1.397 m.kr.
  • Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, söluhagnað og afskriftir nam 860 m.kr.
  • Heildarhagnaður ársins nam 538 m.kr.
  • Handbært fé frá rekstri nam 552 m.kr.
  • Bókfært virði fjárfestingareigna nam 27.304 m.kr.
  • Bókfært virði eigin eigna nam 3.538 m.kr.
  • Matsbreyting var jákvæð um 152 m.kr.
  • Vaxtaberandi skuldir námu 15.176 m.kr.
  • Eiginfjárhlutfall nam 42,6%.
  • Hagnaður á hlut var 0,32.

Árshlutareikningur Landfesta ehf. var samþykktur af stjórn félagsins í dag, 30. ágúst 2018. Árshlutareikningurinn hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dótturfélaga þess og er hann gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Endurskoðendur félagsins, KPMG ehf., hafa kannað reikninginn.

Rekstrartekjur ársins námu 1.397 m.kr. fyrstu sex mánuði ársins 2018 samanborið við 1.418 m.kr. fyrir sama tímabil árið 2017. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, söluhagnað og afskriftir fyrri hluta árs 2018 nam 860 m.kr. samanborið við 899 m.kr.á fyrstu sex mánuðum ársins 2017. Heildarhagnaður fyrstu sex mánuði ársins 2018 nam 538 m.kr. en hann var 525 m.kr. á sama tímabili árið 2017. Fjárfestingareignir námu 27.304 m.kr. þann 30. júní 2018 og eignir til eigin nota 3.538 m.kr. Handbært fé frá rekstri nam 552 m.kr. á fyrri hluta ársins 2018. Matsbreyting var jákvæð á fyrstu sex mánuðum ársins 2018 og nam 152 m.kr. Vaxtaberandi skuldir námu 15.176 m.kr. í lok júní 2018 samanborið við 15.043 m.kr. í árslok 2017. Eiginfjárhlutfall nam 42,6%. Þá var hagnaður á hlut  0,32 líkt og á sama tímabili árið 2017.

Fasteignirnar við Pósthússtræti 2 sem hýsa Hótel 1919 eru flokkaðar sem eignir til eigin nota þar sem í fasteignunum er annar rekstur en útleiga fasteigna og reksturinn er í eigu dótturfélags Landfesta. Eignir samstæðunnar til eigin nota námu 3.532 m.kr. í lok júní árið 2018 og eru eignirnar við Pósthússtræti 2 einu eignir samstæðunnar til eigin nota.

Landfestar er eitt af fimm dótturfélögum í samstæðu Eikar fasteignafélags hf. Fasteignir félagsins eru um 35 talsins, telja rúma 104 þúsund útleigufermetra, leigueiningar eru um 170 og fjöldi leigutaka er yfir 100. Helstu fasteignir félagsins eru Pósthússtræti 2, Borgartún 21, 21a og 26 og Álfheimar 74 (Nýi Glæsibær).

Landfestar ehf. gaf út skuldabréfaflokkinn LF 14 1 í júní 2014. Í desember 2014 var skuldabréfaflokkurinn skráður á aðalmarkað Nasdaq Iceland. Staðfesting endurskoðanda á útreikningum útgefanda LF 14 1 á skilmálum skuldabréfaflokksins eru meðfylgjandi tilkynningu þessari. Samkvæmt staðfestingu endurskoðanda stóðust allir skilmálar skuldabréfaflokksins LF 14 1 miðað við dagsetninguna 30.6.2018.

Fjárhagsdagatal 2018

Ársuppgjör Landfesta ehf. 2018 verður birt í viku 9, 2019.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s. 590-2209 / 820-8980

Viðhengi