Immunicum AB (publ) lämnar information med anledning av handelsstopp och pågående förhandling avseende potentiellt samarbete

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande

1 oktober 2018

Immunicum AB (publ) lämnar information med anledning av handelsstopp och pågående förhandling avseende potentiellt samarbete

Nasdaq Stockholm beslutade under förmiddagen att stoppa handeln i Immunicums aktie till följd av större kursrörelser. Immunicum kan inte bedöma huruvida dessa kursrörelser har någon koppling till eventuellt informationsläckage från en pågående förhandling om ett utvecklingssamarbete.

Bolaget vill med anledning av detta informera att det befinner sig i förhandlingar med ett ledande globalt läkemedelsföretag om ett utvecklingssamarbete rörande ilixadencel, en lagringsbar immunaktiverare mot cancer. Det är för närvarande inte möjligt att bedöma huruvida dessa förhandlingar kommer att leda fram till ett avtal.

Det samarbetsavtal som för närvarande förhandlas bedöms kunna leda till att bolaget får tillgång till ett immunonkologiskt läkemedel (checkpointhämmare) för kombination med ilixadencel i den planerade fas II studien ILIAD, men kommer inte vara förknippat med några kontantbetalningar till Immunicum.

Immunicum kommer att meddela marknaden om resultatet av de pågående förhandlingarna så snart konkret information blir tillgänglig. 

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 1 oktober 2018, kl. 16.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com


Attachments

20181001_Immunicum_Info on Trading_SWE_Final