AVIDLY OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2018

Helsinki, FINLAND


Avidly Oyj, yhtiötiedote, Helsinki 24.10.2018 klo 8.30

Hyvä kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja kannattavuus parantui. Koko kauden tulosta rasitti kertaluonteiset seikat. Kansainvälistyminen edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Heinä-syyskuu 2018:

 • Liikevaihto kasvoi 29,1 % ja oli 4 011 tuhatta euroa (3 107)
 • Myyntikate kasvoi 32,1 % ja oli 3 334 tuhatta euroa (2 524)
 • Kannattavuutta heikensi yrityskaupoista johtuneet järjestelykulut, jotka olivat kaudella 131 tuhatta euroa (0)
 • Käyttökate (EBITDA) (oikaistu järjestelykuluilla) oli 289 tuhatta euroa (-13), eli 7,2 % liikevaihdosta (-0,4 %)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 159 tuhatta euroa (-13), eli 4,0 % liikevaihdosta (-0,4 %)
 • Liikevoitto (oikaistu) oli 160 tuhatta euroa (-80), eli 4,0 % liikevaihdosta (-2,6 %)
 • Liikevoitto oli 30 tuhatta euroa (-80), eli 0,7 % liikevaihdosta (-2,6 %)
 • Tulos ennen veroja oli 2 tuhatta euroa (-114)
 • Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (-0,07)

Tammi-syyskuu 2018:

 • Liikevaihto kasvoi 20,6 % ja oli 13 681 tuhatta euroa (11 348)
 • Myyntikate kasvoi 9,7 % ja oli 10 276 tuhatta euroa (9 366)
 • Kannattavuutta heikensi yrityskaupoista johtuneet järjestelykulut, jotka olivat kaudella 169 tuhatta euroa (0) sekä keväällä 2018 Turun toimipisteen rakennemuutos
 • Käyttökate (EBITDA) (oikaistu järjestelykuluilla) oli 858 tuhatta euroa (988), eli 6,3 % liikevaihdosta (8,7 %)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 689 tuhatta euroa (988), eli 5,0 % liikevaihdosta (8,7 %)
 • Liikevoitto (oikaistu) oli 550 tuhatta euroa (788), eli 4,0 % liikevaihdosta (6,9 %)
 • Liikevoitto oli 381 tuhatta euroa (788), eli 2,8 % liikevaihdosta (6,9 %)
 • Tulos ennen veroja oli 265 tuhatta euroa (639)
 • Osakekohtainen tulos 0,14 euroa (0,37)

Näkymät vuodelle 2018

Arvioimme edelleen, että vuonna 2018 liikevaihto kasvaa noin 20 miljoonaan euroon (15,7 miljoonaa euroa vuonna 2017). Myyntikatteen ohjeistuksemme vuodelle 2018 on 15,0 - 15,5 miljoonaa euroa (12,9 miljoonaa euroa vuonna 2017). Liikevoiton ilman järjestelykustannuksia vuonna 2018 arviomme olevan noin 0,6 – 0,9 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioimme olevan 0,4 – 0,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Toimitusjohtaja Tuomas Airisto:

”Kolmas vuosineljänneksemme aloittaa Avidlyn kansainvälistymisen. Saimme suunnitellusti päätökseen yritysjärjestelyn, jonka jälkeen toimimme nyt myös Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa. Samalla Avidlystä tuli maailman johtava HubSpot-markkinoinnin automaatiopalveluiden toimittaja. Tämä avaa meille merkittävät uudet mahdollisuudet kansainvälisen kasvun toteuttamiseksi.

Taloudellisesti päättynyt vuosineljännes oli hyvä, vaikka energiaamme meni paljon yrityskauppoihin ja niiden integrointiin. Liikevaihto ja myyntikate kasvoivat erityisesti yrityskauppojen takia noin 30 % ja yleisesti haastavan kolmannen neljänneksen liikevoitto nousi myös lievästi positiiviseksi. Jatkuvien palveluiden merkittävä osuus liiketoiminnasta tasaa hyvin toimialalle tyypillisesti heikon kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä parantaa toiminnan ennustettavuutta.

Jyrki Vaittinen aloitti Suomen operatiivisena johtajana 1.10.2018 ja siirtyy ilmoitetun mukaisesti konsernin toimitusjohtajaksi 1.1.2019. Samalla aiemmin asiakkuusjohtajana toiminut Teea Björklund siirtyy operatiiviseksi johtajaksi. Olen tehnyt tiiviisti yhteistyötä Suomen johtoryhmän kanssa ja olen vakuuttunut siitä, että muutokset ylimmässä johdossa tulevat tapahtumaan jouheasti ja voin hyvin mielin jättää Avidlyn pian seuraavaan vaiheeseen.”

Yhtiön nimi vaihtui kauden aikana Avidly Oyj:ksi (aikaisemmin Zeeland Family Oyj).

Avidly Oyj julkistaa puolivuotiskatsauksen 1.7. - 31.12.2018 sekä tilinpäätöksen vuodelta 2018 arviolta 7.3.2019.

Yhtiö on ottanut käyttöön IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin 1.1.2018 alkaen. Standardimuutoksella ei ole todettu olevan olennaista vaikutusta vuositasolla, ja Avidly tulee raportoimaan vähäisen, noin 10 tuhannen euron vaikutuksen vuositasolla edellisten tilikausien tuloksen vähennyksenä. Standardimuutos vaikuttaa olennaisemmin Avidlyn neljännesvuosiraportointiin ja puolivuosikatsaukseen, joiden vertailukausien tulokset raportoidaan vastaamaan uutta IFRS 15 -standardia. Tämän neljännesvuositulostiedotteen vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan uutta IFRS 15 -standardia.

Avidly Oyj

HALLITUS


Lisätietoja:

Tuomas Airisto, toimitusjohtaja, +358 40 566 1331

Mikko Marttinen, talousjohtaja, +358 50 581 7669

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, +358 9 6129 670

Avidly (aiemmin Zeeland Family) on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava Pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 250 henkilön voimin 15 toimipisteessä. www.avidlyagency.com/fi