Source: Marimekko Oyj

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2018: Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto 44 prosenttia kolmannella neljänneksellä

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 1.11.2018 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2018: Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto 44 prosenttia kolmannella neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 29,8 miljoonaan euroon (Q3/2017: 27,2). Kasvu kertyi pääosin vähittäis- ja tukkumyynnistä Suomessa ja tukkumyynnistä Aasian-Tyynenmeren alueella. Suomen-tukkumyynti nousi pääasiassa kertaluonteisten kampanjatoimitusten ansiosta. Viime vuonna kauden liikevaihtoa Aasian-Tyynenmeren alueella tukivat lisenssituotot, joita ei ollut tänä vuonna.
  • Liikevoitto kasvoi 6,2 miljoonaan euroon (4,4). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (4,4).
  • Tulosta paransi liikevaihdon kasvu. Myös suhteellisen myyntikatteen nousu ja alemmat poistot vahvistivat tulosta. Sitä puolestaan heikensivät vertailukautta alemmat lisenssituotot ja korkeammat kiinteät kulut.

Tammi-syyskuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja oli 82,1 miljoonaa euroa (1–9/2017: 72,5). Myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Suomessa vähittäismyynti kasvoi 11 prosenttia ja tukkumyynti 26 prosenttia. Tukkumyynnin kasvu tuli pääosin kertaluonteisista kampanjatoimituksista. Aasian-Tyynenmeren alueella tukkumyynti nousi 20 prosenttia.
  • Liikevoitto parani 16,5 miljoonaan euroon (6,0) pääkonttorin myynnistä saadun myyntivoiton myötä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (6,2).
  • Liikevoittoa paransi myynnin kasvu, erityisesti Suomessa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Tulosta puolestaan heikensi suhteellisen myyntikatteen lasku, joka enimmäkseen johtui siitä, että tukkumyynnin osuus liikevaihdosta oli suurempi kuin vertailukaudella. Lisäksi kiinteät kulut olivat vertailukautta korkeammat ja poistot alemmat.

Kannattavan kasvun vauhdittaminen, pääomatehokkuuden parantaminen, ylimääräinen osinko ja taloudellisten tavoitteiden muuttaminen

  • Pääkonttorin myynti keväällä 2018 vahvisti yhtiön taloudellista asemaa, ja hallitus on syksyn aikana arvioinut erilaisia vaihtoehtoja kaupasta saatujen varojen käyttämiseksi. Arviota tehdessään hallitus on kiinnittänyt erityistä huomiota kannattavan kasvun vauhdittamiseen sekä pääomatehokkuuden parantamiseen. Hallitus on päättänyt, että osa varoista käytetään strategisesti tärkeiden liiketoiminta-alueiden kehittämiseen ja että hallitus tulee ehdottamaan keväällä 2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle ylimääräisen, 1,25 euron osakekohtaisen osingon jakamista. Samassa yhteydessä hallitus on tarkastellut yhtiön pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ja päättänyt muuttaa kannattavuuteen ja pääomarakenteeseen liittyviä tavoitteita.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2018 (21.9.2018 päivitetyn mukaisesti)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 olevan edellisvuotta korkeampi; myös vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuotta korkeampi, arviolta enintään noin 12 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi puolivuosikatsauksessaan 9.8.2018 konsernin liikevaihdon vuonna 2018 olevan edellisvuotta korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla tai korkeampi.

Avainluvut

(Milj. euroa)7–9/20187–9/2017Muutos, %1–9/20181–9/2017Muutos, %1–12/2017
Liikevaihto29,827,21082,172,513102,3
Kansainvälinen myynti12,712,2436,933,21146,6
  osuus liikevaihdosta, %4245 4546 46
Käyttökate (EBITDA)6,85,22918,48,511711,7
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)6,95,23212,68,74411,9
Liiketulos6,24,44116,56,01768,4
Vertailukelpoinen liiketulos6,34,44410,66,2718,6
Liiketulosmarginaali, %20,716,2 20,18,2 8,2
Vertailukelpoinen liiketulosmarginaali, %21,216,2 12,98,6 8,4
Kauden tulos4,93,34812,83,92245,7
Tulos/osake, euroa0,600,41481,580,492240,70
Liiketoiminnan rahavirta2,83,6-246,50,9 9,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   48,518,3 21,6
Omavaraisuusaste, %   73,361,9 65,2
Bruttoinvestoinnit0,30,3 1,10,9161,2
Henkilöstö kauden lopussa   4214171446
  joista Suomen ulkopuolella   98110-11122
Brändimyynti*54,949,112197,9134,747192,7
  josta Suomen ulkopuolella33,129,313139,682,370118,6
  kansainvälisen myynnin osuus, %6060 7161 62
Myymälöiden lukumäärä   150166-10161

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi.

* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Kolmas neljännes oli odotetusti erittäin vahva. Liikevaihtomme kasvoi 10 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoittomme 44 prosenttia. Voimme olla varsin tyytyväisiä viimeaikaiseen kehitykseemme, ja tästä on hyvä jatkaa pitkäjänteistä työtämme, jolla haemme selvästi aiempaa vahvempaa kasvua. Kerroimme aiemmin tänään Marimekon hallituksen tekemistä päätöksistä liittyen kannattavan kasvun vauhdittamiseen sekä pääomatehokkuuden parantamiseen.

Heinä-syyskuussa 2018 liikevaihtomme nousi 29,8 miljoonaan euroon (27,2). Vähittäis- ja tukkumyynnin kasvu Suomessa sekä tukkumyynnin hyvä kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella olivat keskeisiä tekijöitä vahvan kvartaalin taustalla samoin kuin toisellakin neljänneksellä. Suomessa vähittäismyyntimme kasvu oli jälleen alan yleistä kehitystä nopeampaa; tukkumyynti kasvoi pääasiassa kertaluonteisten kampanjatoimitusten ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 6,3 miljoonaa euroa (4,4).

Tammi-syyskuussa liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia ja kasvua kertyi kaikilla markkina-alueilla. Liikevoittomme nousi 16,5 miljoonaan euroon (6,0) pääkonttorimme myynnistä toisella neljänneksellä saadun myyntivoiton myötä. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 10,6 miljoonaa euroa (6,2). Viimeaikaiseen hyvään kehitykseemme on varmasti osaltaan vaikuttanut Suomen vähittäiskaupan yleinen piristyminen, mutta uskon, että suurin merkitys on kuitenkin ollut mallistojemme ja brändimme uuden suunnan toimivuudella.

Tarkistimme 21.9.2018 ohjeistustamme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Samassa yhteydessä arvioimme, että tänä vuonna tuloskertymämme painottuu tavanomaisesta poiketen toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Arviomme mukaan vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittuu enemmän kuluja kuin vuonna 2017. Kerroimme myös, että jälkimmäisellä vuosipuoliskolla tukkumyynti painottuu jonkin verran vuoden kolmannelle neljännekselle.

Olemme aiemmin tänään tiedottaneet, että Marimekon hallitus on nyt tehnyt arvionsa pääkonttorin myynnistä saatujen varojen käyttämisestä. Tulevilla toimilla haemme kannattavan kasvun vauhdittamista ja parempaa pääomatehokkuutta. Hallitus on päättänyt, että osa varoista käytetään liiketoimintamme strategisesti tärkeiden alueiden kehittämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt, että se tulee ehdottamaan keväällä 2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle ylimääräisen osingon jakamista sekä muuttaa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme. Kerroimme tänään myös Suomessa järjestettävästä henkilöstöannista, jonka tarkemmista ehdoista ja aikataulusta hallitus tulee päättämään alkuvuodesta 2019.

Yksi katsauskauden tärkeimmistä tapahtumista oli Tokion suositulla Omotesandon alueella toimivan Marimekko-lippulaivamyymälän avautuminen täysin uudistuneena elokuun lopussa. Sydneyn-lippulaivamyymäläämme uudistetaan parhaillaan, ja se avaa ovensa uudella liikepaikalla marraskuun puolivälin tienoilla. Aiemmin tänä vuonna uudistimme myös Tukholman-lippulaivamme. Nämä panostukset myymäläverkostoon ovat tärkeitä, sillä lippulaivamyymälöillä on merkittävä rooli brändimme keulakuvina maailmalla. Kiinassa tulemme panostamaan aiempaa vahvemmin markkinointiin ja bränditunnettuuden kasvattamiseen. Tavoitteenamme on käynnistää Marimekko-tuotteiden verkkomyynti, jotta voimme yhdessä paikallisen kumppanimme kanssa tarjota monikanavaisen kokemuksen asiakkaillemme myös tällä markkinalla. Eikä pidä unohtaa vuoden tärkeintä sesonkia, joulumyyntiä, jonka onnistumisella on toimialallemme tyypillisesti olennainen vaikutus koko vuoden tulokseen.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2018

Epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Vähittäiskaupassa kasvun ennakoidaan olevan kohtalaista. Vuoden 2018 myyntiin vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joista noin puolet ajoittui vuoden ensimmäiselle puoliskolle; toisen vuosipuoliskon toimituksista yli puolet ajoittui kolmannelle neljännekselle. Vuonna 2017 vastaavan suuruisia toimituksia ei ollut. Marimekon myynnin Suomessa odotetaan kasvavan vuonna 2018.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella; muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on melko alkuvaiheessa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto ja uusia myymälöitä avataan muutaman myymälän vuosivauhdilla. Myyntiä tuetaan myymälöiden toimintaa kehittämällä ja tuotevalikoimaa optimoimalla. Kuluvana vuonna myynnin Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan kasvavan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Vuonna 2018 laajentumisen pääpaino säilyy jälleenmyyjävetoisten Marimekko-myymälöiden avauksissa, ja oman verkkokaupan ja muiden verkkomyyntikanavien odotetaan jatkavan kasvuaan. Tavoitteena on avata noin 10–15 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia. Yhtiö jatkaa viime vuosina avattujen Marimekko-myymälöiden toiminnan kehittämistä.

Lisenssituottojen arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2018 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2017 (4,5 miljoonaa euroa). Kokonaisinvestointien arvioidaan kasvavan edellisvuodesta (1,2 miljoonaa euroa).

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Vuonna 2018 tuloskertymän arvioidaan painottuvan tavanomaisesta poiketen vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Vuoden viimeiselle neljännekselle arvioidaan ajoittuvan enemmän kuluja kuin vuonna 2017. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla tukkumyynti painottuu jonkin verran vuoden kolmannelle neljännekselle. Vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä, ja joulusesongin onnistumisella on olennainen vaikutus koko vuoden tulokseen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Kumpulainen
Puh. 09 758 7293
piia.kumpulainen@marimekko.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2017 tuotteiden brändimyynti oli 193 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 102 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite