INVESTORS HOUSEN Q3 2018 – OPERATIIVINEN TULOS JA NAV/OSAKE ENNÄTYSTASOLLE

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                                                                          Osavuosikatsaus 1-9/2018
Julkaistavissa 29.11.2018 klo 9.30


INVESTORS HOUSEN Q3 2018 – OPERATIIVINEN TULOS JA NAV/OSAKE ENNÄTYSTASOLLE


Investors House on kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Oman taseen sijoituksina olevat Kiinteistöt ja sijoittajille tarjottavat Palvelut. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa sellaista lisäarvoa, että osakkeenomistajan vuotuisesta osingosta ja osakkeen arvonkehityksestä muodostuva kokonaistuotto olisi vähintään 10 %.


YHTEENVETO KAUDELTA 7-9/2018 (VERTAILUKAUSI 7-9/2017)


Investors Housen operatiivinen tulos (Epra) ja nettovarallisuus / Osake (Epra) nousivat kolmannella kvartaalilla kaikkien aikojen parhaalle tasolle.
Konsernin toiminta laajeni erityisesti palveluiden osalta siten, että se kattaa koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun. Investors House lanseerasikin kampanjan teemalla ’’Investors House – kaikki mitä kiinteistösijoittaja tarvitsee’’. Toiminnan laajenemisen myötä palveluiden osuus liikevaihdosta nousi 24 %:iin (15 %).


Investors House –konsernin liikevaihto kasvoi yhden prosentin olleen 1.987 t€ (1.967 t€). Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani merkittävästi ja oli 718 t€, mikä oli 28 % yli vertailukauden ja yhtiön kaikkien aikojen paras kvartaalitulos.


Katsauskauden tulosta laski osakkuusyhtiö Ovaron rahastorakenteen purkamisesta aiheutunut laskennallisten verojen muutos. Tämän laskennallisen, ei-kassavirrallisen veromuutoksen jälkeen tulokseksi jäi 139 t€ mikä oli 65 % vertailukautta vähemmän. Ilman laskennallista, ei-kassavaikutteista erää tulos olisi ollut 1.201 t€, mikä sellaisena olisi ollut 200 % vertailukautta parempi.
Nettovarallisuus / osake (Epra) nousi 8,25 €:oon (7,68 €).

Katsauskaudella yhtiö investoi kahteen hotellikohteeseen.YHTEENVETO KAUDELTA 1-9/2018 (VERTAILUKAUSI 1-9/2017)


Investors House-konsernin liikevaihto jatkoi kasvua olleen 5.835 t€ (+30 %). Kassavirtapohjaista kannattavuutta kuvaava operatiivinen tulos (EPRA) parani merkittävästi ja oli 1.895 t€, mikä oli 55 % yli vertailukauden. Konsernin koko tulos oli 1.974 t€, mikä oli 46 % alle vertailukauden. Tulosta rasitti laskennallinen, ei-kassavaikutteinen vero, joka aiheutui siitä, että osakkuusyhtiö Ovaron koko toimintahistorian kaikki laskennalliset verot kirjattiin yhtenä ei-kassavaikutteisena eränä Q3-kvartaalille kertakirjauksena.
Osakekohtainen nettovarallisuus nousi 8,25 €:oon (7,68 €). Konsernin omavaraisuusaste nousi vuoden takaisesta 50,0 %:sta 58,0 %:iin.


TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN


’’Vuokrauksen, kiinteistöjen ja palvelujen parissa toimiva henkilöstö onnistui kautta linjan. Tuloksena oli operatiivisen tuloksen parantuminen. Kolmas kvartaali olikin operatiivisen tuloksen osalta yhtiön tähänastisen historian paras.
Nettovarallisuus / osake (Epra) nousi 8,25 euroon. Nettovarallisuus / osake (Epra) on noussut nyt 15 kvartaalia peräkkäin. Tämä kuvastaa yhtiön pyrkimystä pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen.


Osakkuusyhtiö Ovaron saneeraus pääsi uudelle tasolle kun asuntorahasto syyskuisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti delistattiin ja uudelleen listattiin Ovaro Kiinteistösijoitusyhtiönä. Samalla yhtiölle valittiin uusi toimiva johto. Ovaron ja sen edeltäjä Oravan koko tähänastisen toimintahistorian laskennallisen, ei-kassavaikutteisen verovelan tuloutus yhteen kvartaaliin aiheutti huomattavan laskennallisen erän. Investors Housen tuloksen ja taseen vahvuudesta kertoo se, että kvartaalituloksemme oli positiivinen ja omavaraisuusaste 58 % huolimatta näistä laskennallisista kertaeristä. Investors House-konsernin toiminta onkin nousut tasolle, jossa se Q3 2018 aikana sekä saavutti all-time-high tuloksia että myös kesti hyvin laskennallisia kertaeriä.


Ansaintapohjan laajentaminen katsauskaudella jatkui. Kolmannella kvartaalilla palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 24 %:iin’’.LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Suomen talous on siirtynyt kasvu-uralle, mutta takeita kasvun jatkumisesta ei ole. Merkkejä talouden suhdannehuipun saavuttamisesta tai sen lähestymisestä on havaittavissa.
Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.
Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.
Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella.


OHJEISTUS
Investors House antaa ohjeistuksen koskien koko vuoden 2018 operatiivista tulosta (EPRA).


Uusi ohjeistus:
Yhtiö arvioi, että operatiivinen tulos (EPRA) paranee merkittävästi vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna.


Vanha ohjeistus:
Yhtiö arvioi, että operatiivinen tulos (EPRA) paranee vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna.


YHTEENVETOTAULUKKO

                                       7-9/2018           7-9/2017          Muutos-%            1-9/2018              1-9/2017            Muutos-%

Liikevaihto, t€                        1987                 1967              1 %                  5835                   4491                   30 %             

Nettotuotto, t€                       1111                 1056              5 %                  2918                   2235                   31 %

Kauden tulos, t€                      139                    400              -65 %               1974                   3656                   -46 % 

Omavaraisuusaste, %                                                                                    58,0                   50,0

Operatiivinen tulos(EPRA)t€     718                    562              28 %                 1895                   1220                   55 %

Nettovarallisuus/osake                                                                                  8,25                     7,68                   7 % 

(EPRA), €


TIEDOTUSTILAISUUS 29.11.2018 KLO 13 PÖRSSITALOLLA JA WEBCASTINA


Osavuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus pidetään 29.11.2018 klo 13 Nasdaq Helsingin tiloissa Pörssitalolla Fabianinkatu 14. Tilaisuus on seurattavissa webcastina klo 13 alkaen www.inderes.fi.Helsinki 29.11.2018
Investors House Oyj


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 – 761 96 69


Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Liite


Attachments

Investors House  Q3 2018